976 89 227 styret@skanbo.no

 Arkiv for infoskriv

Info oktober 2021

KOMPRIMATORBIL Komprimatorbilen er bestilt til tirsdag 2. november kl. 17 og utover. Den begynner i nr. 18, kjører deretter til de øvrige punktblokkene og til sist terrasseblokkene. Egen informasjon fra vaktmesteren kommer. GARASJEREHABILITERINGEN Fredag 8. oktober...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 20.9.2021

Det ble i siste byggemøte 15.9.21, varslet ytterligere forsinkelse på fremdriften. Ferdigstillelse av garasjerehabiliteringen er nå satt til 26. november, og det gjelder for både øvre og nedre plan. Årsak til dette er betydelige skader i enkelte båser, hvor det har...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 19.8.2021

Det vil lørdag 21.8.2021 foregå arbeider i garasjen. Det arbeidet som skal utføres er utkjøring av det som til nå er pigget opp. Dette skal ut av garasje, og i container for bortkjøring. Arbeider lørdag vil foregå mellom Kl: 09.00 og 15.00. NB! Ingen støyende arbeide...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 12.8.2021

Garasjene: Mandag 16. august på øvre plan, må alle biler ut fra garasjeparkeringen. Da starter betongpiggingen del 3 på øvre plan. De som står parkert på øvre plan må flytte sine biler før kl. 08.00 mandag, eller i løpet av søndag 15. august 2021. Fra mandag 16....

les mer

Info Rehabilitering garasjer 03.08.2021

Skansen Borettslag info. Rehabilitering garasjer! 03.08.2021 Da er sommerferien over for de fleste av oss, og Viking Entreprenør AS starter opp sine arbeider på del 3 av garasje rehabiliteringen. Mandag 9. august på nedre plan, starter arbeidet med å sette opp...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 16.6.2021

Torsdag 17. juni Kl: 15.00 åpnes øvre plan for parkering. Vi ber da alle som frem til nå har sine biler/MC stående ute, om å flytte de tilbake til sine plasser i garasjen. Det vil da ikke lenger være tillatt med parkering inne i borettslaget, eller på ballplassen bak...

les mer

Info Rehabilitering garasjer

Nedre plan del 2 av rehabiliteringen er ferdig fredag 4. juni. Fra kl: 15.00 denne fredagen kan alle som frem til nå har hatt uteparkering, benytte sine opprinnelige p-plasser i garasje. Vi ber da alle som har p-plass i nedre plan flytte sine biler tilbake på sine...

les mer

1 års befaring etter rehabilitering

Det ble 25.05.2021 gjennomført 1 års befaring med OBOS Prosjekt og Viking Entreprenør AS. Totalt har det kommet inn 32 tilbakemeldinger til styret om feil/mangler, og det ble denne dagen gått en befaring på totalt 11 leiligheter. Det er ikke meldt inn store...

les mer

GJENÅPNING AV TRIMROMMET

Oslo kommune har etter pressekonferansen i forrige uke publisert nye smittevernregler. Fra onsdag 26. mai gjenåpnes trimrommet for de beboere som har inngått avtale med borettslagets styre. Mellom kl. 17 og 18, onsdag 26. og torsdag 27. mai, er styret til stede i...

les mer

Protokoll fra årsmøtet 2021 Skansen borettslag

Protokollen fra årsmøtet finner du her: Link til Protokoll årsmøtet 2021 - Skansen borettslag Vi har også tatt ut kommentarene fra årsmøtet, og de kan du se her: Link til Kommentarer fra årsmøtet 2021

les mer

Info mai/juni 2021

GJENNOMGANG AV SKOGEN I BORETTSLAGET Styret får en del henvendelser fra enkelte beboere som ønsker om å felle trær som skygger for sol, og utsikt. Styret har derfor bestemt seg for å be en Arborist ta en gjennomgang av hele skogområdet til borettslaget for å utarbeide...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 5.5.2021

Nedre plan vil fra mandag 10. mai være stengt for all ut/innkjøring fra/til den indre del under 23-19. Da starter Viking Entreprenør AS arbeidet med å fjerne gammel asfalt, og justering/utbedring av underlaget før ny asfalt og merking kommer på plass. Biler som står...

les mer

Dugnad 2021

Det vil være dugnad i Skansen Borettslag tirsdag 27. april, og vi starter fra kl: 16.00. Det vil bli plassert utstyr som raker, spader etc. ved flaggstang og der vi har juletre. Det vil si i området rundt ballplassen. NB de som ønsker jord/bark eller gjødsel tilkjørt,...

les mer

Terrasseblokker – vedlikehold av terrassefliser

Rengjøring av terrasseflisene Normal vasking etter behov med PH-nøytralt vaskemiddel. Eks: Surfapore Savon «Daglig Rent», Alfix Gulvpleje eller Alfix Marmor- & Keramikkvask. Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks. grønnsåpe). Vaskemiddelet må...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 13.4.2021

På grunn av større skadeomfang en først beregnet i garasje del 2, mellom 17 og 19, er arbeidene forsinket. Vi informerte ved oppstart at arbeidene skulle være ferdige 23. april. Det skjer dessverre ikke. Under piggearbeider som har blitt gjort frem til nå, er det...

les mer

Info – april 2021

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 Årets generalforsamling blir digital, og utsendelse av innkallingen vil bli både med vanlig trykt hefte og elektronisk melding med vedlegg. Det trykte heftet kommer i månedsskiftet april/mai. VIBBO Styret anbefaler beboere som ikke har...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 25.3.2021

I infoskrivet som ble sendt ut tirsdag ettermiddag 23. mars, informerte vi om pågående arbeider i garasjen i påskeuken mandag 29.3. til onsdag 31.3.21, og at arbeidet som skal gjøres denne uken er følgende: Sveising og montering av armeringsjern, samt montering av...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 23.3.2021

Vi er kommet godt i gang i garasjerehabilitering del 2 som går mellom 17 og 15. Fresing av selve dekket er ferdig, og arbeidet med oppigging av skader som er funnet, er i gang. Nå arbeides det på øvre plan med å avdekke skader og omfang. Så langt er det til dels store...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 17.3.21

Øvre plan. Vi har fått tilbakemeldinger fra entreprenøren at det fortsatt er noen som prøver å kjøre ut/inn fra/til den innerste delen på øvre plan som ligger under 23-19. Viser til info skriv av 9. mars 2021 hvor vi informerte om at garasje øvre plan i den delen som...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 9.3.2021

Vi er kommet godt i gang i garasjerehabilitering del 2 som går mellom 17 og 15. Det er funnet noe skader som er til dels alvorlige, men litt tidlig å si noe om så langt. Dette vil vi vite mere om når fresing av dekke er avsluttet. ØVRE PLAN Mandag 15. mars starter vi...

les mer

Info – mars 2021

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 Styret mottok ingen forslag fra beboere. Styret arbeider med årsmeldingen og regnskapet for 2020, og forslag til budsjett 2021. Valgkomitéen har sendt sitt forslag til forretningsfører. Det aller meste tyder på at også årets...

les mer

Rehabilitering garasjer 22.2.2021

Vi har nå kommet så langt at vi har oppstart av del 2 av rehabiliteringsprosjektet i garasjeanlegget. Oppstart vil være fra i dag, mandag 22.02.2021. Foreløpig ferdigdato for del 2 er ca. 1. mai 2021. Det som skal gjøres er følgende. Utbedring/reparasjon av armering...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 19.02.2021

Garasje øvre Plan er ferdig og klar for bruk, innkjøring fredag fra Kl: 13:00. Garasje vil være åpen for gjennomkjøring i uke 8, 9 og 10. Men det er restriksjoner på ut/innkjøring i tidsrommet mellom kl: 09.00 og 16.00 alle hverdager. Fri ut/innkjøring lørdag og...

les mer

Garasje rehabilitering – Del 2

Vi ber alle som står parkert i mellomdelen, også kalt Rehb. Del 2 om å rydde sine p-plasser. Ting som henger på vegg, som dekk og annet utstyr, må fjernes. Da helst i løpet av helgen som kommer. Vi forbereder å ta i bruk den delen som nå er rehabilitert. P-kort for de...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 14.02.2021

Vi nærmer oss nå slutten på garasjerehabiliteringen del 1. Gjenstående arbeider er litt flekking/maling samt å legge asfalt i nedre plan. Øvre plan er stort sett ferdig, men det gjenstår litt oppmerking. Rehabiliteringen frem til nå har vært utfordrende for beboere...

les mer

Info – februar 2021

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021. Årets generalforsamling blir holdt tirsdag 11. mai 2021. Mest sannsynlig blir dette møtet arrangert som en digital generalforsamling, slik som forrige år. Forslag til generalforsamlingen fra andelseiere må være styret i hende senest...

les mer

Kjerneboring i garasjen lørdag 30.1.2021

Viking Entreprenør AS vil i morgen lørdag 30.1.2021 mellom Kl:09:00 og 15:00 utføre kjerneboring for sluk i garasje, øvre plan. Selve kjerneboring vil ikke generere støy, men de fester jiggen med 1 stk. bolt pr. hull. Dette vil medføre støy fra boring, i korte...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 26.01.2021

Etter siste bygge møte 21.01.2021 fikk vi en oppdatering på fremdriften i del 1 av rehabiliteringen i garasjen. 28.01.21 – 01.02.21 Utbedringer i tak nedre plan. Noe pigging/rensing før støpning. 01.02.21 – 02.02.21 Etablere sluk mellom øvre og nedre plan. 03.02.21 –...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 18.01.2021

Det har i dag mandag 18.1.21 vært avholdt byggemøte med Viking og OBOS Prosjekt, og siden siste info 4.1.21, er nå det katodiske anlegget i del 1 ferdig montert og festet til dekke. Førstkommende onsdag 20.1.21, starter arbeidet med legging av toppdekket i garasjens...

les mer

Bakås skole – naboinfo Januar 2021

Naboinformasjon Nr. 2, Januar 2021 Orientering om byggeprosjektet for Bakås skole Hei igjen og Godt Nyttår! Som mange av dere har fått med dere, så har prosjektet med bygging av ny Bakås skole kommet et godt stykke på vei siden vi startet opp i sommer. Vi i Seby har...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 4.1.2021

Godt Nytt år! Det har gjennom julen foregått arbeider i garasjen, da flere av arbeiderne valgte å tilbringe sin juleferie i Norge. Resultatet av dette viser seg ganske så bra. Malearbeider er så å si ferdig. Trappetårn mellom øvre og nedre plan er rengjort, og klart...

les mer

Smørebu og sykkelverksted

Vi har ryddet i den gamle vaktmesterboden, og den er nå klargjort til bruk som smørebu for ski og miniverksted for sykkelvedlikehold. Du må selv sørge for verktøy og utstyr som du trenger, men du vil i rommet finne sykkelstativ og smørestativ for ski. Tilgang til...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 14.12.20

Det nærmer seg jul, og juleferien står for døren for Viking Entreprenør AS, men før de går ut i ferie er det noe gjenstående arbeider som skal gjøres. Det vil frem til 18.12.20 bli jobbet med armering på øvre og nedre plan. Samt forberedende arbeider i forbindelse med...

les mer

Info – desember 2020

TRIMROMMET Inntil videre er trimrommet stengt.Rommet blir åpnet så snart myndighetene letter på restriksjonene for bruk av treningslokaler. REHABILITERINGEN AV GARASJENE Se de løpende oppslagene fra styret. MIDLERTIDIGE PARKERINGSPLASSER De midlertidig etablerte...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 3.12.20

Det ble 3.12.20 gjennomført et informasjonsmøte/beboermøte i garasjen. Det var totalt 15 beboere tilstede, samt 4 representanter fra styret, og 4 representanter fra prosjektet. Karsten Olsen fra Viking Entreprenør AS, Gro Tangen Solberg og Albian Tairi fra Ing. Jan...

les mer

Ekstrainfo november – sprengningsarbeid Bakås skole

Skansen borettslag har i dag mottatt varsel fra Entreprenør SEBY, om at det vil bli noe sprengningsarbeid de nærmeste dagene. Det vil skytes små salver, og dette starter opp etter lunsj i dag, og fortsetter i morgen fredag og muligens noe også på lørdagen.

les mer

Info – november 2020

TENNING AV ÅRETS JULEGRAN Styret må dessverre avlyse den tradisjonelle sammenkomsten ved tenningen av julegranen søndag den 29. november. Treet kommer opp, og dette blir det hele i år. TRIMROMMET Inntil videre er trimrommet stengt. Rommet blir åpnet så snart...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 28.10.20

Rehabiliteringen i garasjen har nå pågått i drøye 2 uker. I denne perioden har det blitt avdekket en del feil/mangler på selve garasjedekket. Vi har til dels store og betydelige skader på armeringen i deler av dekket. Mye av denne armeringen er rustet bort etter...

les mer

Info – oktober 2020

MÅNEDENS HOVEDBUDSKAP TIL ALLE: Nå starter rehabiliteringen av garasjene. Veiene til boligene er smale og kun tilpasset den aller nødvendigste trafikk. Styrets henstilling er: REDUSER ALL SMÅKJØRING OG BEKVEMMELIGHETSTRANSPORT TIL OG FRA BLOKKENE! VIS HENSYN OG...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 6.10.2020

Vi starter arbeidene i garasjen mandag 12. oktober 2020, Kl: 07:00 Vi starter på øvre og nedre plan for p-plassene under nr. 23 – 19 (til kulvert / tunell), og alle må ha ryddet sine parkeringplasser før mandag kl 07:00. Det som ikke er ryddet vil bli fjernet og må...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 21.09.20

Som tidligere nevnt blir oppstart av garasjerehabilitering, mandag 12. oktober 2020. Vi starter på øvre og nedre plan for p-plassene under nr. 23 – 19 (til kulvert / tunell). Alle som har lagret dekk, takbokser etc. på sine plasser, må fjerne dette innen 11. oktober...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene

Oppstart er etter siste byggemøte avtalt til uke 42, mandag 12. oktober 2020. Viking Entreprenør AS har beregnet ca. 100 arbeidsdager på prosjektet. Sluttdato er estimert til slutten av mars 2021. Dette rehabiliteringsprosjektet har et budsjett på noe over kr 5...

les mer

Info – august 2020

EL-BIL På det siste styremøtet ble spørreundersøkelsen «Ladebehov for El-biler» lagt frem. Det kom 93 svar, som tilsvarer 36,8% av andelsleilighetene. Hovedtrekkene er: - 25 planlegger anskaffelse av el-bil de neste 1-5 år, mens 67 har «ingen planer» eller «vet ikke»;...

les mer

Garasjeport nedre plan

Torsdag 6. august vil vi få ny garasjeport montert i nedre plan. Garasje vil være stengt for inn/utkjøring denne dagen mellom kl: 08.00 og 16.00. Det er anledning til å parkere på gjesteparkeringen denne dagen, ved behov. Hilsen Styret

les mer

Info. Rehabilitering garasjer

Mandag 20. juli vil det bli åpnet for parkering på ballplassen ut mot Gamle Strømsveien (bakside av 29-31). Dette gjelder kun mandag 20.07.2020. Årsak er kontroll av dekke på enkelte P-plasser i garasjen. De enkelte eiere av P-plasser har blitt informert i egen...

les mer

Info – sommeren 2020

GENERALFORSAMLINGEN 2020. Formen for årets generalforsamling var uvant for alle. Fra våre beboere kom det flere reaksjoner og kommentarer, og det mest særpregete i år var at «benkeforslag» og alternativer til vedtak ikke kunne stilles. Fra andre borettslag har...

les mer

Ekstra styre-info for mai 2020

På et ekstraordinært styremøte mandag 18. mai besluttet styret å trekke sak nr. 7 (El-billading) fra sakene for generalforsamlingen 2020. Kortversjonen av styrebeslutningen: Ved registreringen av den digitale versjonen av generalforsamlingen ble det en...

les mer

Info – mai 2020

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG 12. MAI 2020 Årets generalforsamling åpner tirsdag 12. mai. Heftet med alle saker knyttet til innkalling, regnskap, årsmelding, valg og forslag, ble lagt i postkassen til hver enkelt mandag 4. / tirsdag 5. mai. Generalforsamlingen er i...

les mer

Info – april 2020

OMBYGGING AV VASKERIENE I SKANSEN TERREASSE 19 OG 20 Ombyggingen starter rett over påske. De som står øverst på interessentlisten blir kontaktet. KOMPRIMATORBIL, VÅRDUGNAD, INNSAMLING AV EL-UTSTYR/SPESIALAVFALL Komprimatorbilen kommer torsdag 23. april. Dugnaden blir...

les mer

Informasjon rehabilitering 26.03.2020

Koronaviruset har nå skapt noen utfordringer for Viking Entreprenør AS. De har nå 4 av sine medarbeidere som er på byggeplass, i karantene. Det er ikke påvist virussmitte hos disse personene, men det er utenlandske arbeidere som er satt i karantene grunnet opphold i...

les mer

Info – Skansen borettslag ifm koronavirus

Til beboere i Skansen borettslag. Fredag 13. mars offentliggjorde våre helsemyndigheter og regjeringen inngripende tiltak mot koronavirusets smittemuligheter. Målet med tiltaket er at færrest mulige skal bli rammet, at personer med nedsatt immunitet skal beskyttes, og...

les mer

Informasjon rehabilitering 13.03.2020

Skansen Terrasse 31 til 25 er ferdig rehabilitert. Her gjenstår noe reklamasjonsarbeider, og som nevnt i info 12. februar skulle disse arbeidene være ferdig utbedret til 6. mars. Dette stemmer ikke helt, da det har vært en misforståelse mellom styret (undertegnende)...

les mer

Info – mars 2020

OMBYGGING AV VASKERIENE I SKANSEN TERRASSE 19 OG 20 Ombyggingen starter i løpet av få uker. Det vil bli bygget 7 nye boder og dessuten vil de tilhørende tørkerommene bli omdisponert til boder. Styret håper at også andre arealer kan gjøres om til boder, og styret vil...

les mer

Info – februar 2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 Skansen borettslag har ordinær generalforsamling tirsdag 12. mai 2020, kl. 18.30 i gymsalen på Bakås skole, Skansen terrasse 16, 1063 Oslo. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest...

les mer

Informasjon rehabilitering 12.02.2020

Skansen Terrasse 31 til 25 er ferdig og stillaser er demontert i sin helhet. Det er innrapportert til styre noe feil/mangler som går på fliser som vipper ved rekkverk og inn mot vegg. Samt noe skade på nedløpsrør og riper/hakk i fliser, og noe malingsflekker på...

les mer

Info – januar 2020

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år. Styret har notert at feiringen av overgangen til det nye året, stort sett gikk stille og fredelig i vårt borettslag, men det var et unntak. Dette har styret tatt opp med de aktuelle beboerne, som har ryddet opp og beklaget....

les mer

Info desember 2019

UTLEIEBODER Styret har mottatt 11 henvendelser om å leie boder. Styret vil arbeide videre med å utarbeide tegninger for boder i de nedlagte vaskeriene i St. 19 og 20, og samtidig beregne et kostnadsoverslag for å bygge disse. Det er fortsatt mulig å søke om å leie en...

les mer

Info – november 2019

UTLEIEBODER Arealer i terrasseblokkene, som tidligere var kjølerom, ønsker styret gjøre om til fastmonterte utleieboder. Styret ønsker tilbakemelding om behov, og ber beboere som er interessert i å leie, ta kontakt med styret i løpet av november. Send en e-postmelding...

les mer

Info – oktober 2019

HÆRVERK Vaktmesteren har i det siste utbedret og reparert skadene, fra hærverk på bygningene den siste måned. Det er trist at en, eller noen, oppfører seg på denne måten i vårt borettslag. Det er fellesskapet som må betale for hærverket. Også vaktmesteren har vært...

les mer

Montering av ventiler i leilighetene
i Skansen Terrasse 31-25

I uke 44 (mandag 28.10.19) vil Viking Entreprenør AS starte arbeidet med å montere 2 stk. nye lufteventiler i leilighetene i nr. 31-25. Viking Entreprenør AS varsler 5 dager i forveien, før den aktuelle leiligheten skal tas. De trenger tilgang til leilighetene. De vil...

les mer

Terrassekasser – heisekran

DET HAR BLITT EN FEIL MED VARSLINGEN HOS DERE. DET BLE SAGT AT KRANEN KOMMER PÅ MANDAG. DEN ER PÅ PLASS I DAG, TORSDAG DEN 03.10.2019 OG I MORGEN, FREDAG DEN 04.10.2019 SLIK DET BLIR GJORT NÅ, VIL VI HEISE NED KASSER PÅ DE ALLEREDE TØMTE TERRASSENE I DAG. VI...

les mer

Informasjon rehabilitering 29.09.19

Da er vi godt i gang med rehabiliteringen og deler av arbeidene så langt har gått greit. Nedtaking av blomsterkasser gikk veldig bra. Oppsett av stillaser tok noe lenger tid en forventet, så oppstart fjerning av blomsterkasser i 19-23 vil starte mandag 7. oktober, og...

les mer

Info – september 2019

Rehabiliteringen. Arbeidet har nå startet og vil følge en opplistet plan til midten av mai 2020. Det første prosjektmøtet blir torsdag 19. september. Noen medlemmer av styret samt Terje Falao, vil representere borettslaget. Komprimatorbil. Det er bestilt...

les mer

Informasjon arbeidstider på stillaser og terrasser 29.8.19

Arbeidstider på stillaser vil foregå mandag – fredag fra Kl: 07.00 – 18.00, og støyende arbeider vil skje mellom Kl: 08.00 og 15.00. Lørdager vil det foregå arbeide i stillaser mellom Kl: 09.00 og 15.00. Men ikke støyende arbeider på lørdager. Det må regnes med...

les mer

Informasjon i forbindelse med oppstart rehabilitering 19.08.19

I forbindelse med oppstart rehabilitering 19. august ser vi at det er noen som ikke har ryddet sine terrasser. Dere må tømme terrassene helt, og det vil si: Frysere som står på terrasse, må fjernes. Griller må fjernes. Har dere slangeholdere med slange på vegg, må...

les mer

Info Skansen borettslag – august 2019

Fellesvaskerier. På styremøtet mandag 5. august ble det vedtatt å beholde vaskeriene i Skansen terrasse 26, 11 og Vaskeriene i nr. 19 og 20 skal avvikles, og fortsatt brukbare maskiner overflyttes til de tre foran nevnte stedene. Rehabiliteringen DETTE PUNKTET GJELDER...

les mer

Informasjon vedrørende rehabilitering – juli 2019

16. juli 2019 ble det endelig bestemt at Borettslaget velger Viking Entreprenør AS som utførende ved rehabilitering av terrasser i terasseblokkene oppgang nr. 11 – 31. Hvorfor vi valgte Viking Entreprenør AS De har benyttet kjente underleverandører, blant annet Get...

les mer

Info – sommeren 2019

GRILLING PÅ TERRASSER OG BALKONGER Vi minner om at kun elektrisk- og/eller gassgrill er tillatt brukt i tilknytning til leilighetene. Ta hensyn til naboene og hold grillen ren. Stekeos og røyk fra grillen vil kunne sjenere naboene. UTELIVET PÅ BALKONGER OG TERRASSER I...

les mer

Info mai – juni 2019

Generalforsamling 2019 Generalforsamling ble avholdt 8. mai, med totalt 50 stemmeberettigede tilstede. Det er faktisk en økning fra i fjor, og det er meget bra. Takker alle som var tilstede for fremmøte. Det ble etter generalforsamlingen stilt en del spørsmål fra...

les mer

Info – april 2019

Ordinær generalforsamling 2019 Årets generalforsamling blir avholdt 8. mai kl. 18.30 på Bakås skole. Rehabilitering av balkonger 11 – 31 stueside OBOS prosjekt AS er i full gang med tilbudsbeskrivelse og innhenting av tilbud for rehabilitering. Arbeidet går sin gang,...

les mer

Info 9 – desember 2018

El-bil ladning Som tidligere nevnt har vi nå nådd maks antall ladepunkter for El-biler i vårt garasjeanlegg. Vi jobber med løsning for å øke kapasiteten, og vi har nå mottatt et tilbud, og det er på litt i overkant av 1 mill. Vi venter på tre tilbud til, som skal...

les mer

Info 8 – oktober 2018

Oppgradering utelys/skifte av sikringsskap Elektro Sivert AS som har oppgradert utebelysning og byttet ut sikringsskap, er ferdige, og all dokumentasjon vi trenger for å starte refusjon har vi. Det er noen som har glemt å sende oss kontonummer for refusjon, og ber de...

les mer

Info 7 – September 2018

Da er sommeren over for de fleste av oss, og høsten/vinteren står for tur. Her er litt informasjon om hva som har skjedd i borettslaget i sommer, og hva som kommer til å skje i tiden fremover. Oppgradering ute lys/skifte av sikringsskap Elektro Sivert AS som har...

les mer

Info 5 – juni 2018

UTBEDRING GARANTIARBEIDER Vi har nå fått beskjed om at Consolvo er gått i gang med siste runde for utbedringer av garantiarbeider. Consolvo legger til grunn de rapportene som ble sendt inn tidligere. De vil kontakte de dette gjelder, og gjøre avtale om eventuell...

les mer

Info 4 – mai 2018

Tilbud hos BRA Minilager for beboere i Skansen Borettslag Ved innkjøringen til Skansen Terrasse 7, vis-a-vis Rema 1000, er det etablert et minilager. Beboere i Skansen får til enhver tid 20% rabatt av gjeldende priser på nettsiden. Husk å skrive inn i...

les mer

Info 3 – april 2018

Generalforsamling 2018 Dato for generalforsamling er 8. mai kl. 18.30 på Bakås skole (gymsalen). Vannlekkasje terrasseblokk Det er nå bestilt utbedring av 3 stk. terrassegulv grunnet lekkasje til underliggende leilighet. Det er 2 stk. i nr. 27 og 1 stk. i nr. 31. Det...

les mer

Info 1 – Januar 2018

Godt nytt år! Her kommer årets første info. Dette handler i stor grad om hva som har skjedd i og rundt reklamasjonsarbeider, og hva som vil skje i tiden fremover mot generalforsamlingen, som i år er satt til 15. mai kl. 18.30 på Bakås skole. Minner samtidig på at...

les mer

2017 – Julegrantenning

Søndag 3. desember kl. 16:45  Første søndag i advent, ønsker vi velkommen til julegrantenning i borettslaget. Arrangementet starter kl. 16:45 på ballplassen. Bakås blæs og vilt spiller for oss, og det serveres pepperkaker og solbærtoddy, og kl 17:00 tenner vi...

les mer

Info 11 – November 2017

NY STYRELEDER Det ble av avholdt Ekstraordinær Generalforsamling onsdag 15/11-17 hvor det ble valgt ny styreleder i Borettslaget. Den nye styrelederen i Skansen Borettslag er Terje Roger Falao. Vi ønsker Terje velkommen tilbake som styreleder og ønsker han lykke til i...

les mer

Info 10 – oktober 2017

Til beboerne i Skansen borettslag Jeg vil med dette få takke for den støtten jeg og min familie fikk i forbindelse med Øivinds bortgang. Det er overveldende, og jeg setter stor pris på den omtanke og medfølelse jeg vises i borettslaget. Jeg vil også takke for den...

les mer

Info 9 – September/oktober 2017

ØIVIND PEDERSEN Vår kjære og dyktige styreleder Øivind Pedersen, sovnet stille inn onsdag kveld den 27.september. Bisettelsen vil være i Ellingsrud kirke tirsdag 10.oktober kl 12:00. I dødsannonsen står det å lese følgende: Like kjært som blomster, er en gave til...

les mer

Info 8 – august 2017

SLUKENE PÅ TERRASSER OG BALKONGER MÅ HOLDES RENE Vi har nettopp hatt en stor lekkasje fra en av terrassene på stuesiden i terrasseblokkene. Årsaken er at et avløpsrør fra terrassene hadde gått tett, terrassen ble fylt med vann og vann trengte inn i den underliggende...

les mer

Ekstra info 6 – juni 2017

ASFALTERING I BORETTSLAGET Det vil bli lagt ny asfalt i borettslaget i løpet av Juli 2017. I denne forbindelse vil det også bli lagt opp nye fartsdumper. Planlagt start for asfalteringen er mandag 17. juli og vil vare ca. 1uke, med forbehold for værforhold som kan gi...

les mer

Info 6 – juni 2017

GRILLING PÅ TERRASSER OG BALKONGER Vi minner om at kun elektrisk- og/eller gassgrill er tillatt brukt i tilknytning til leilighetene. Ta hensyn til naboene og hold grillen ren. Stekeos og røyk fra grillen vil kunne sjenere naboene. UTELIVET PÅ BALKONGER OG TERRASSER I...

les mer

Info 5 – mai 2017

OM OPPBEVARING I GARASJEN Hvis bildekk oppbevares i garasjen skal disse være hengt opp på veggen. Ski boks kan oppbevares i garasjen dersom den henges opp i taket. Ikke noe annet skal oppbevares i garasjen. Ta kontakt med vaktmester i forhold til bestilling og...

les mer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skansen Borettslag 2017

Møtedato: 10.05.2017 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Bakås Skole Til stede: 27 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 28 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Miguel Antonetti.   Møtet ble åpnet av Øivind Pedersen. Konstituering...

les mer

Info 4 – april 2017

Vi MINNER OM Komprimatorbilen som kommer tirsdag 25. april kl. 17.00 – 20-00 Dugnaden onsdag 26. april kl. 16.00 – 20.00 Årets generalforsamling på Bakås skole onsdag 10. mai kl. 18.30 Dugnaden avsluttes med sammenkomst på grillplassen, hvor det blir servert...

les mer

Info 3 – mars 2017

IKKE SLIPP UVEDKOMMENDE INN I OPPGANGEN Vi har stadig hendelser med ukjente mennesker som blir sluppet inn i oppgangen. Vær så snill, ikke slipp inn noen som bare ber om å få komme inn. Besøkende som ønsker å komme inn i oppgangen skal enten være en man kjenner eller...

les mer