976 89 227 styret@skanbo.no

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020
Skansen borettslag har ordinær generalforsamling tirsdag 12. mai 2020, kl. 18.30 i gymsalen på Bakås skole, Skansen terrasse 16, 1063 Oslo.
Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest fredag 28. februar 2020. Forslag må være skriftlig, og det skal fremgå at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen.

Forslag må være
1) begrunnet,
2) det skal være kostnadskalkulert,
3) det skal formuleres et vedtak som generalforsamlingen skal stemme over, og
4) det skal være undertegnet.

Forslag adresseres til styreleder Geir Hasse Hofsæth , og det legges i styrets postkasse i Skansen terrasse 22.
Styret vil i sakspapirene til generalforsamlingen gi sin innstilling til forslaget/ene til generalforsamlingen.
Innkallingen med styrets årsrapport, regnskap med kommentarer, budsjett for 2020, revisors beretning, forslag til generalforsamlingen, samt informasjon om borettslaget, blir distribuert uken etter påske.

PARKERING I GARASJENE.
Styret har fått innspill fra beboere om at enkelte biler i garasjene står plassert for nært kjørefeltet. Dette betyr at andre bileiere har problemer med å parkere og manøvrere. Vennligst parkér bilen så langt som mulig inn mot endeveggen.

EL-BILLADING.
Styret har nylig mottatt en Rapport fra befaring med kravspesifikasjon fra Norsk elbilforening. Denne vil være styrets utgangspunkt for den videre behandlingen av saken frem til generalforsamlingen. Styret ser det formålstjenlig å konsultere personer med erfaring fra et slik prosjekt som vårt, og styret tar sikte på å komme med anbefalinger til generalforsamlingen.