976 89 227 styret@skanbo.no

Skansen Terrasse 31 til 25 er ferdig rehabilitert. Her gjenstår noe reklamasjonsarbeider, og som nevnt i info 12. februar skulle disse arbeidene være ferdig utbedret til 6. mars. Dette stemmer ikke helt, da det har vært en misforståelse mellom styret (undertegnende) og Viking Entreprenør. Ferdig dato for utbedring av reklamasjonsarbeider er da 7. april.
Styret beklager denne feilinformasjon.

Skansen Terrasse 23 til 19 Arbeidet er i god gang, og demontering av stilas pågår, og vil være ferdig demontert i løpet av uke 12. Enkelte arbeider etter demontering, vil bli utført med lift fra bakkenivå. Det er rapportert noen ujevnheter på enkelte terrasser, og disse vil bli justert/utbedret.

Skansen Terrasse 17 til 11 Pågår fortsatt noe arbeider, og videre fremdrift er som følger.
Tekking av terrasser er ferdig denne uken.
Malerarbeider ferdig i løpet av uke 12.
Tømrerarbeide er ferdig i løpet av uke 12.
Betongreparasjoner er ferdig i løpet av uke 12.
Taktekking er ferdig i løpet av uke 13.
Blikkarbeider vil være ferdig i løpet av uke 14.
Lumon med terrasserekkverk er ferdig i løpet av uke 15.

Demontering av stilas vil starte i løpet av uke 17.

Brakkeriggen på ballplassen på baksiden av nr. 22 vil bli fjernet i løpet av uke 15, 6.-10. april.

Ballplass på baksiden av terrasseblokkene 25-31, er noe av det siste som vil bli ryddet.

Coronavirus Som de fleste nå er klar over er det fra Regjeringens side kommet en del restriksjoner, og foreløpig er det ikke lagt de store endringene ute på byggeplasser. Men det kan fort komme nye instrukser/anbefalinger/pålegg fra Regjeringen, som vil kunne få betydning for ferdigstillelse av Skansen Borettslag sitt rehabiliteringsprosjekt. Entreprenøren og OBOS Prosjekt følger utviklingen videre.