976 89 227 styret@skanbo.no

Vi er kommet godt i gang i garasjerehabilitering del 2 som går mellom 17 og 15. Det er funnet noe skader som er til dels alvorlige, men litt tidlig å si noe om så langt. Dette vil vi vite mere om når fresing av dekke er avsluttet.

ØVRE PLAN
Mandag 15. mars starter vi med fresing av selve dekket på øvre plan. Fra søndag 14.03. må alle biler på øvre plan som står i den delen som er rehabilitert (23-19) parkere ute igjen. Uteparkering for de på øvre plan vil gjelde til nytt dekke er lagt. Hvor lang tid dette vil ta, vet vi ikke før vi ser skadeomfanget som vil bli avdekket under fresing av dekke, men man antar dette tar ca. 5 uker. Når fresing av dekke er ferdig, vil vi se skadeomfang på armering etc. og piggearbeider for å utbedre skader, starter.
Mer info om dette vil komme når skadeomfang er avdekket.

NB biler på øvre plan må kjøres ut søndag 14.03. eller FØR kl: 07.00 mandag morgen.
Hvis ikke blir bilen stående til fresing/pigging er ferdig.

Selve frese arbeidet er beregnet til å ta 5 dager, mandag til fredag 15.03-19.03.NB ingen parkering på øvre plan (23-19), før nytt dekke er lagt.
Estimert tid for utbedring, støpning nytt dekke, legge polyrea er 5 uker fra start 15.03.
NB dette arbeidet vil medføre en del støy.
Så biler som står på øvre plan 23-19, må beregne og stå ute frem til 23. april.

NEDRE PLAN
Nedre plan skal det settes opp dekkestøtter i forbindelse med frese arbeider på øvre plan. Det vil si at nedre plan er stengt for all ut og innkjøring i tidsrommet 15.03-19.03,da dekkestøtter vil bli stående i kjørebane på nedre plan. De som ikke trenger å bruke bilen mellom mandag 15.03 og fredag 19.03 ettermiddag, kan la bilen stå.
NB biler på nedre plan må kjøres ut søndag 14.03. eller FØR kl: 07.00 mandag morgen.
Gjelder da den delen som er rehabilitert (23-19).

Dekkestøtter i kjørebane på nedre plan vil bli demontert så fort fresing av dekke på øvre plan er avsluttet.
Parkering/innkjøring på nedre plan kan tas i bruk fra fredag 19.03 kl: 15.00.

Spørsmål kan sendes på E-post til styret: rehab@skanbo.no