976 89 227 styret@skanbo.no

LADESTASJONER FOR EL-BILER I GARASJEN

Kapasiteten for lading av EL-biler i garasjen, er nå sprengt.

Dette medfører at søknader om å få installere ladestasjon tilknyttet garasjeplass, vil bli avslått. Styret har satt igang undersøkelser, for å se på muligheten til å utvide kapasiteten. Informasjon om resultatet av dette, og eventuelle muligheter til å utvide kapasiteten, vil bli informert om på hjemmesidene og i informasjonskriv fra styret:

http://www.skanbo.no/informasjon-til-andelseierne-i-skansen-borettslag-om-lading-av-el-biler-i-borettslagets-garasjeanlegg//

Det er nå tilrettelagt for at ladestasjoner for EL-biler kan settes opp i garasjen. Vi har startet med å tilrettelegge for å kunne ta hånd om 20 el-biler. Det er tilrettelagt for at det kan trekkes 10A kurs til garasjeplass der el-bil skal lades. På grunn av et samtidighetskrav fra myndighetene har vi begrenset ladestrømmen til 8A(mod 1 lading) da borettslaget ellers vil måtte gjøre en ganske stor investering i tilførselskabler til garasjeanlegget.

Det er satt opp sikringsskap på begge garasjeplan ved nedgangene fra nr. 15 og 21(dvs. 4 skap). For tilknytning til disse sikringsskapet må beboer som ønsker å etablere ladestasjon for el-bil betale fellesutgifter med kr. 3.000,-. I tillegg må beboer dekke alle kostnader for etablering av ladestasjonen på garasjeplassen.

Strømforbruket betales årlig basert på avlesing av måler. Ta kontakt med styret for mer informasjon og inngåelse av avtale med borettslaget.