976 89 227 styret@skanbo.no

Det ble i siste byggemøte 15.9.21, varslet ytterligere forsinkelse på fremdriften. Ferdigstillelse av garasjerehabiliteringen er nå satt til 26. november, og det gjelder for både øvre og nedre plan.
Årsak til dette er betydelige skader i enkelte båser, hvor det har vært nødvendig å pigge større områder (nesten hele båsen), da mye av armeringen som er avdekket har store rustskader, og denne armeringen må erstattes. Det er slik det har vært i tidligere faser også, så ingen direkte overraskelse her.

Vi har bedt om en detaljert plan for fremdrift, og den vil bli lagt ut på vår hjemmeside når vi mottar denne.

Det er tidligere informert om at nedre plan kan åpnes for gjennomkjøring, slik at midtre og indre del av garasje på nedre plan kan benyttes. Dessverre, på grunn av skadeomfanget lar dette seg ikke gjøre så langt, da de må ha avstivere på plass for å sikre dekket mot å rase.

Piggearbeider med den store piggemaskinen er nå avsluttet. Resterende arbeider vil de håndpigge, og da vil også støynivå synke noe, men støyende arbeider må regnes med i store deler av perioden.

Vi får stadig tilbakemeldinger om at enkelte kjører alt for fort inne i borettslaget, og vi henstille til våre beboere om å ta hensyn til våre gående og ikke minst våre små barn som ferdes ute i borettslaget, senk farten.

Spørsmål som gjelder garasje rehabiliteringen kan sendes på E-post til styret: rehab@skanbo.no

Vedlagt: Bilde som viser noe av omfanget av skadene.