976 89 227 styret@skanbo.no

GENERALFORSAMLING
Torsdag 4. mai 2023 i Bakås’ skoles Aula, inngang fra Dragonstien. Innkallingen blir distribuert i slutten av april. Velkommen.

DUGNAD
Årets dugnad er torsdag 27. april, fra kl. 17.
Vaktmester kjøper inn blomsterjord og bark, og utplasserer redskaper, trillevogner og søppelsekker. Følg med på oppslag.

KOMPRIMATORBIL tirsdag 25 april
Bilen kjører runden i borettslaget fra kl. 17.
Utsetting av gjenstander som skal i komprimatorbilen, kan skje fra mandag kveld (24. april).
Elektronikk og spesialavfall (maling, o.l.), kan settes ut samtidig (sett det gjerne litt på siden av øvrig avfall). Dette skal ikke med i komprimatorbilen, men vil bli levert som farlig spesialavfall.

STOR PAPPEMBALLASJE OG ANNET STORT AVFALL
Det er du som beboer, som har ansvar for å destruere eller legge pappemballasjen i containeren ved innkjøringen til garasjene.
Hensetting av i søppelrommet, i fellesrom eller utendørs, skal ikke skje.

DYREHOLD
Det er kommet klager til styret om at katter gjør fra seg hos naboer. Det er dyrets eier som har fullt ansvar for hva katter (og hunder) legger etter seg, j.fr husordensreglene og «Erklæring om dyrehold». Denne erklæringen skal enhver dyreeier fylle ut og sende til styret. Dyreeier er ansvarlig for skader på andre beboeres eiendom.