976 89 227 styret@skanbo.no

Vi er kommet godt i gang i garasjerehabilitering del 2 som går mellom 17 og 15.
Fresing av selve dekket er ferdig, og arbeidet med oppigging av skader som er funnet, er i gang. Nå arbeides det på øvre plan med å avdekke skader og omfang. Så langt er det til dels store og alvorlige skader i enkelte båser, og i tre av dem er det nå gjennomslag til nedre plan. Vi forventer gjennomslag på et par steder til, når arbeidet med å pigge tak i nedre plan starter.

Nedenfor har vi lagt ut noen bilder, slik at dere kan se noe av skadeomfanget.

Det er også funnet skader i to bæresøyler som må utbedres, samt i deler av en bærevegg. Disse skadene i seg selv er ikke så alvorlige. Men skadene i søylene er litt mer kompliserte å utbedre, da de ikke kan pigge hele veien rundt med en gang, men må dele opp arbeidet.
Det vil foregå arbeider i garasjen i påskeuken, mandag 29.03 til onsdag 31.03.21.

Arbeidet som vil bli utført i påskeuken er sveising og montering av armeringsjern, samt montering av kamstål inne i betong for katodisk anlegg. Dette vil ikke medføre særlig mye støyende arbeider, men det vil høres i perioder.

Vaskeriet i nr. 25 har blitt benyttet som spiserom, og en plass arbeiderne har skiftet. De er nå kastet ut av vaskeriet, og vaskeriet har blitt rengjort. Arbeiderne har fått egnet brakke ved innkjøring til garasjene.

Vi ser at enkelte beboere som har parkering i den delen som så langt ikke er berørt av rehabiliteringen (mellom 13 og 11), parkerer inne i borettslaget.
Det er ikke tillatt for de som har tilgang til sine P-plasser i garasjen, å parkere inne i borettslaget.
Parkering inne i borettslaget, er forbeholdt de beboere som ikke kan benytte sine P-plasser.

Nok en gang må vi henstille til å kjøre pent og forsiktig inne i borettslaget på tur inn eller ut. Enkelte har alt for stor hastighet inne i borettslaget.
Veiene er nå bare, og sykler og sparkesykler er funnet frem, og våre aller minste er ute og tester sine sykler, så kjør pent og forsiktig.

Spørsmål vedrørende garasje rehabiliteringen kan sendes på E-post til styret: rehab@skanbo.no

Vil samtidig ønske alle beboere en riktig god påske, når den kommer, og takke for tålmodigheten til dere alle.

Hilsen Styret

Bilder fra garasjerehabilitering del 2: