976 89 227 styret@skanbo.no

GENERALFORSAMLINGEN 2020.
Formen for årets generalforsamling var uvant for alle. Fra våre beboere kom det flere reaksjoner og kommentarer, og det mest særpregete i år var at «benkeforslag» og alternativer til vedtak ikke kunne stilles.
Fra andre borettslag har reaksjonene vært enda sterkere, og i slutten av mai innstilte OBOS den digitale versjon forårsmøtet. Møtene som ikke var avholdt, ble utsatt til etter sommeren. Styret har videreformidlet vår kritikk til OBOS.

NEDTRÅKKING AV BLOMSTER I RUNDKJØRINGEN.
Det er med tristhet og skuffelse styret konstaterer av en del nyplantete blomster i rundkjøringen foran garasjene, er tråkket ned. Dette er hærverk og skadegjørelse.
Spor i bedet muliggjør at ugjerningene er gjort med hensikt og av en person med stort skonummer. Beboere bes rapportere til styret om de observerer noe spesielt i rundkjøringen. Slike handlinger er tullete og helt uakseptable!

DYRKINGSKASSER FOR URTER, GRØNNSAKER, BLOMSTER.
Styret har besluttet å stille til disposisjon et areal for dyrkingskasser ved grillplassen. Interesserte bes henvende seg til styremedlem Merete Persheim; styret@skanbo.no eller tlf. 980 47 621.
I første omgang er dette prøveprosjektet tiltenkt inntil 10 kasser. Vaktmesteren vil være behjelpelig med å skaffe kasse, jord og dreneringssteiner mot rimelig egenbetaling.

OPPGRADERING AV GRØNTOMRÅDET Mot GAMLE STRØMSVEI / S.T. 11-23.
Etter initiativ fra beboere i den midtre terrasseblokken vil viltvoksende bukser, trær og andre vekster bli fjernet, i nær fremtid. Vaktmesteren vil stille med maskiner, og i avgrensede felter fylle på med jord, såing og planting av krypbusker. Målet er at dette grøntområdet for fremtiden skal bli lettere å holde pent og ryddig. Dette tiltaket er tenkt som et prosjekt over to-tre år, og at erfaring med vekst, ettervekst og jordavrenning fortløpende blir vurdert.

BETONGSKADER I GARASJENE.
Det viser seg dessverre, at det er betydelige betongskader flere steder i taket i nedre garasjeplan, og skadene har også følger for gulvet i øvre plan. Borettslaget har ikke brukt hele lånet for den avsluttete rehabiliteringen, så det er penger til å utføre de nødvendige reparasjonene. Totalkostnaden ser ut til å beløpe seg til kr 2,5 – 3,0 mill.
Dette er et meget nødvendig vedlikehold, som styret gir høyeste prioritet.
Dette arbeidet vil få utsettende følger for andre store forbedringsprosjekter i borettslaget.

SOMMER.
Sommeren står for døren, og styret ønsker alle mange fine sommerdager og sommerkvelder. Utekvelder på balkongene skal fra kl. 22 nedtones i tale- og høytalervolum. Det er naboer å ta hensyn til, som ønsker hvile og søvn. Grilling på balkongene er kun tillatt med gass eller elektrisitet, grilling med trekull er kun tillatt på grillplassen.

VIS HENSYN OG RESPEKT FOR NABOER
GOD SOMMER !