976 89 227 styret@skanbo.no

Hvorfor har ikke borettslaget egen vaktmester?
Borettslaget ble etablert i 1981 og hadde en fast ansatt vaktmester, som brukte mye av sin tid på oppgaver som var andelseiernes ansvar. Overgangen til en mer økonomisk og forretningsmessig drift av borettslaget vil sikkert føles som et savn, for de som var pionerer i 1981. I dag er det svært vanskelig å få tak i dyktige vaktmestere, og borettslagets styre har, og som generalforsamlingen har gitt sin tilslutning til, derfor besluttet at alle driftsrelaterte oppgaver konkurranseutsettes i det private markedet. Dette gjelder:

• Vaktmestertjenester
• Sommervedlikehold av grøntarealer
• Vintervedlikehold med snøbrøyting og strøing

Jeg har problemer med ventilasjonen i leiligheten/mugg/sopp/dårlig inneklima. Hva gjør jeg?
Ventilasjonssystemet er basert på naturlig avtrekk, og tilluft er forutsatt å komme inn gjennom ventiler i yttervegg på kjøkken og soverom. Enkelte steder er det også ytterveggsventiler i stue.
Avtrekksluften blir transportert vekk via en avtrekksventil på kjøkkenet, og en på badet. Begge disse avtrekksventilene går inn til separate vertikale kanaler, som er ført over tak. Det skal være en spalte mellom dørblad og terskel på badedør, slik at avtrekksluften kan evakueres via ventilen på badet.
Anlegget er svært enkelt, men fungerer etter hensikten, dersom det ikke blir foretatt endringer. Det er derfor ikke anledning til å montere vifter som er tilknyttet de vertikale kanalene. Eventuelle kjøkken-ventilatorer må være basert på omluft med kullfilterløsning, da det ikke er lov å føre avtrekk ut gjennom ytterveggsventilen på kjøkkenet, eller til den vertikale kanalen.

Det er viktig at både ytterveggsventilene og avtrekksventilene på kjøkken og bad holdes rene for støv og skitt, slik at luftsirkulasjonen blir så effektiv som mulig. Det anbefales at alle ventilene støvsuges regelmessig, så langt du rekker med en vanlig støvsuger, gjerne en gang i året.
Vi ser ofte at det er montert skyvedørsgarderober eller garderobeskap på soverommene som er montert mot yttervegg og blokkerer for frisklufttilførselen fra ytterveggsventilen, med påfølgende sopp og muggskader. Det samme gjelder også på kjøkken. Denne type skader er andelseiers ansvar.
Ved lange perioder med sterk kulde kan det være aktuelt å lukke friskluftsventilene nesten helt igjen for å spare energi, men de bør aldri lukkes helt.

For å hindre ”kulderas” fra vinduene i den kalde årstiden, bør panelovnene under vinduene ikke fjernes eller slås helt av. Panelovner under alle vinduene er svært viktig, og må ikke fjernes.
Med disse enkle forholdsreglene vil inneklimaet bli godt ivaretatt.

Dersom du mener at du har overholdt alle disse anvisningene, men fremdeles har problemer, kan du sende en skriftlig henvendelse til Skansen borettslag v/styret.

Sluket på badet er tett / avløpsrør fra kjøkken er tett. Hva gjør jeg?
Dette er andelseiers ansvar, men dersom avløpet fra toalettet er tett ta kontakt med vaktmester.

Jeg har mistet nøkkelen til postkassen. Hva gjør jeg?
Dette er andelseiers ansvar og låsesmed må kontaktes.

Jeg har mistet nøkkelen til sikringsskapet. Hva gjør jeg?
Dette er andelseiers ansvar og sikringsskapsnøkkel nr. 20 kan kjøpes hos låsesmed.
Styret vil bemerke at det er viktig at dørene til sikringsskapene holdes låst, da det har forekommet hærverk i sikringsskapene.

Jeg har mistet nøkkel til leilighetsdøren. Hva gjør jeg?
Dette er andelseiers ansvar og låsesmed må kontaktes

Jeg har mistet nøkkelen til hovedinngangsdør til oppgangen, eller ønsker en ekstranøkkel. Hva gjør jeg?
Bruk bestillingsskjema her: Nøkkelbestilling

Jeg trenger skilt til ringetablå og postkasse. Hva gjør jeg?
Skiltbestiling

Får jeg refusjon dersom jeg bytter sluk i forbindelse med oppussing/rehabilitering av badet?
Fra og med 01.01.2012 trenger du ikke søke godkjenning hos Plan- og bygningsetaten før du rehabiliterer/pusser opp badet ditt. Andelseier må ta et privatrettslig ansvar for arbeidet, og må selv sikre kvaliteten gjennom kontrakter med utførende håndverker/entreprenør.
Borettslaget refunderer kr. 7.500 dersom det skiftes sluk i forbindelse med baderomsrenovering. Dette vil vi fortsette med, men fakturakopi fra autorisert rørlegger må vedlegges.

Er det lov å ha skostativ utenfor min inngangangsdør i oppgangen?
Nei – dette er ikke lov i henhold til brannforskriftene, da oppgangene er definert som rømningsvei.
Det samme gjelder søppelposer. Dette er heller ikke hygienisk forsvarlig, og heller ikke en god estetisk løsning.

Jeg liker å pynte litt til jul. Er det lov å ha levende lys i en dekorasjon utenfor døren min?
Styret setter stor pris på at det pyntes litt ekstra i forbindelse med julen. Men, det er et problem. Trappeoppgangene er i henhold til brannforskriftene definert som rømningsvei, og åpen ild samt installasjoner som kan hindre rømming, er ikke tillat.

Lyspærer har gått i oppgangen, på loftet eller i kjeller. Hva gjør jeg?
Kontakt vaktmester.

Strømmen har gått. Hva gjør jeg?
Sjekk eget sikringsskap først. Deretter kan Hafslund AS kontaktes på telefon 815 30 400.
Dersom det er feil på fordelingsskap utenfor Hafslunds ansvarsområde kan du kontakte vaktmester.

Kan jeg montere kjøkkenventilator og baderomsvifte?
Det er ikke anledning til å montere vifter som er tilknyttet de vertikale kanalene. Kjøkkenventilatorer må være basert på omluft med kullfilterløsning. Det er heller ikke er lov å føre avtrekk fra kjøkkenventilatorer ut gjennom ytterveggsventilen på kjøkkenet.

Feil på callinganlegg / ringeklokke. Hva gjør jeg?
Kontakt vaktmester.

Er det lov å mate fugler fra balkongen?
Det er i utgangspunktet ikke forbudt, men vi ber om at det ikke gjøres, da dette også blir mat for rotter og mus. Meiskuler er greit, men oppskåret brød og brødskalker er ikke å anbefale. Dersom de legges på bakken, er det kun mat for rotter og mus, og det er ikke tillatt.

Er det lov å grille på balkongen?
Bruk av kullgrill er strengt forbudt i henhold til brannforskriftene.
Bruk av elektrisk grill/gassgrill er tillatt dersom det ikke er til sjenanse for naboene.

Hvor kan jeg levere ”farlig avfall” og annet avfall?
Se spesialavfall.

Jeg har hatt innbrudd i leiligheten / i bod i kjeller / i bod på loftet. Hva gjør jeg?
Andelseier må anmelde forholdet til politiet og kontakte sitt forsikringsselskap.
Styret er ikke part i dette, og trenger ingen informasjon.

Jeg har vannlekkasje i leiligheten. Hva gjør jeg?
Kontakt din rørlegger eller vaktmester.
Interne vannlekkasjer er andelseiers ansvar.

Det er ikke måkt etter snøfall siste døgn / dårlig strødd. Hva gjør jeg?
Kontakt vaktmester.

Jeg ønsker å leie Aktivitetsrommet. Hva gjør jeg?
Se aktivitetsrommet.

Hvor kjøper jeg polletter til fellesvaskeriet?
Polletter kan kjøpes i styrerommet den 1. mandagen i hver måned.

Hvor kan jeg sette sykkelen min?
I blokkene skal sykler plasseres i sykkelboden i kjelleren. Det er ikke anledning til å plassere sykler i trappeoppgangen/kjellergangen. Disse vil bli fjernet av vaktmesteren, uten forvarsel.

Jeg er dårlig til bens og bruker rullator. Kan jeg sette den i oppgangen i blokka?
Det er helt i orden – det skulle bare mangle. Den må imidlertid ikke blokkere rømningsveier.