976 89 227 styret@skanbo.no

Det ble 3.12.20 gjennomført et informasjonsmøte/beboermøte i garasjen. Det var totalt 15 beboere tilstede, samt 4 representanter fra styret, og 4 representanter fra prosjektet. Karsten Olsen fra Viking Entreprenør AS, Gro Tangen Solberg og Albian Tairi fra Ing. Jan Erik Gauksrud AS, og Ragnar Englund fra OBOS Prosjekt AS.

Vi delte oss inn i 2 grupper, og alle deltakere fikk en grundig gjennomgang av hva som har skjedd frem til nå, og hvorfor. Det ble stilt noen spørsmål fra beboere, og de fikk svarene de lurte på.

Det som gikk igjen i spørsmålene var:
– Hvor lenge fortsetter piggearbeider?

Piggearbeider fortsetter litt utover i neste uke.)

– Er det gjort dårlig arbeide tilbake i 1997/1998 da det ble foretatt utbedringer?

Nei, vi kan ikke si at det er gjort dårlig arbeid. Arbeider utført tilbake i 1997/1998 ble utført etter den tids normer og anbefalinger, samt viten/kunnskap.)

– Hvordan kan dette skje?

Det er salter som over tid har forårsaket rustskader på armering.)

– Hvordan er det videre nedover i del 2 og 3?

Det vet vi ikke noe om før arbeidet med pigging i disse delene starter opp i mars 2021.)

– Er det skader på andre deler av bygg/konstruksjon?

Nei, det er det ikke. Dette er kontrollert. Og skader skyldes tilførte salter over tid.)

– Vet vi noe om den totale kostnaden?

Nei, det vet vi ikke, da ingen vet hvor lite/stor skade det er på del 2 og 3.
Så langt har dette kostet ca. 5 mill.

Videre fremdrift er som følger; De renser fortsatt litt i tak (punktpigging) på nedre plan, og dette arbeidet vil fortsette utover i neste uke. Så vil de fortsette og legge inn ny armering der det trengs, og de fortsetter med forberedende arbeider for støpning av dekke der hvor det er pigget opp.

Viking Entreprenør AS har som mål og få støpt ferdig dekke før juleferien starter 18. desember.

Arbeidene starter opp igjen etter juleferien mandag 18. januar 2021.

Styret har meldt inn dette som skade til OBOS Forsikring, og vi avventer tilbakemeldinger fra Gjensidige Forsikring.

Styret takker for oppmøte. Møtet ble avsluttet kl: 19:00.

Med vennlig hilsen
Styret