976 89 227 styret@skanbo.no

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
Årets generalforsamling blir digital, og utsendelse av innkallingen vil bli både med vanlig trykt hefte og elektronisk melding med vedlegg. Det trykte heftet kommer i månedsskiftet april/mai.

VIBBO
Styret anbefaler beboere som ikke har oppdatert kontaktinformasjonskanalen Vibbo å knytte seg til denne. Generalforsamlinger og sentral informasjon blir distribuert via Vibbo: https://vibbo.no/skansen/.
Følg innloggingstegene på Vibbo, og samtykke gjerne til digital kommunikasjon under Menypunktet «Min Profil».

FEIING / KOMPRIMATORBIL / VÅRDUGNAD / SPESIALAVFALL
Vaktmesteren holder nå på med rydding av løv og strøsingel, og feiebilen kommer torsdag 15. eller fredag 16. april.
Komprimatorbilen er bestilt til mandag 26. april kl. 17 og utover.
Laffen kommer med egen informasjon, som også gjelder «farlig» avfall og elektronisk avfall.
Vårdugnaden er tirsdag 27. april. Laffen kjøper inn matjord og bark.

GARASJEREHABILITERINGEN
Del 2 av rehabiliteringen vil pågå i ytterligere drøyt 2 måneder, og det meste av bråkearbeidet i 2. fase er nå gjort. Del 3 starter i begynnelsen av august og vil bli avsluttet i oktober.
FØLG MED PÅ SPESIALOPPLYSNINGENE OG INFORMASJON!

SYKKELVERKSTED
Vi minner om mulighet for å benytte Smørebu- og sykkelverkstedrommet for å klargjøre sykkelen til sesongen. Inngang til rommet er rett nedenfor trappen fra Skansen terrasse 25, mot garasjen/lekeplassen. Rommet er utstyrt med sykkelstativ, men du må selv sørge for verktøy og øvrig utstyr som du måtte trenge. Tilgang til rommet får du ved å kontakte styret, og du må betale kr 400,- i depositum for nøkkelen.

SANDKASSENE FOR DE MINSTE
I fjor høst ble det kjøpt inn nett for å holde katter og hunder borte fra sandkassene. Frittgående katter er et HMS-problem i vårt borettslag, AVFØRING FRA KATTER OG HUNDER I SANDKASSENE SKAL IKKE FOREKOMME!
Nettet holder i flere sammenhenger katter og andre dyr borte. Steinen i midten er plassert for å holde nettet stramt og være avvisende for de to og firebente dyr.
Foreldre og foresatte til barn som leker i sandkassene bes strekke nettet etter avsluttet lekeperiode.

STYRET MINNER OM AT DYREHOLD I BORETTSLAGET KUN ER AKSEPTERT DERSOM ANDELSHAVER HAR UNDERTEGNET AVTALEN OM DYREHOLD.
Se vår hjemmeside: Husordensreglene pkt. 17, her er det en lenke til «Erklæring om dyrehold», og her forklares nærmere hvorfor og hvordan styret kan gi dispensasjon fra borettslagets generelle forbudet mot katt- og hundehold.