976 89 227 styret@skanbo.no

På denne siden vil styret legge ut informasjon om rehabiliteringsprosjektene som pågår i borettslaget.

Spørsmål vedrørende rehabiliteringen, kontakt oss på denne epostadressen: rehab@skanbo.no

 

Siste infoskriv relatert til rehabilitering:

Info garasjerehabilitering 2.12.2021

GARASJE PÅ ØVRE PLAN Garasjen på øvre plan åpner for parkering i morgen, fredag 3.12.21. Innkjøring fra Kl. 17.00. Det vil da bli slutt på all uteparkering i borettslaget, og våre retningslinjer for parkering i Skansen Borettslag er da gjeldende igjen....

Info rehabilitering garasjer 11.11.2021

Garasje på Nedre plan Garasjen på nedre plan åpner for parkering i dag torsdag 11.11.2021, fra kl. 16.30. Fint om de som parkerer i del 3, under Skansen Terrasse 11 til 13, parkerer litt ut fra veggen bak bilen. Dette fordi det skal kjernebores og etableres sluk, og...

Info garasjerehabilitering 5.11.2021

Det ble i byggemøte 3. november varslet om forsinkelser på øvre plan. Årsak til dette er flere ting, blant annet at vi må bytte leverandør av betong, for å få den kvaliteten som dekke på del 3 i øvre plan trenger, samt porøs/dårlig betongkvalitet på det som ligger der...

Info Rehabilitering garasjer 20.9.2021

Det ble i siste byggemøte 15.9.21, varslet ytterligere forsinkelse på fremdriften. Ferdigstillelse av garasjerehabiliteringen er nå satt til 26. november, og det gjelder for både øvre og nedre plan. Årsak til dette er betydelige skader i enkelte båser, hvor det har...

Info Rehabilitering garasjer 19.8.2021

Det vil lørdag 21.8.2021 foregå arbeider i garasjen. Det arbeidet som skal utføres er utkjøring av det som til nå er pigget opp. Dette skal ut av garasje, og i container for bortkjøring. Arbeider lørdag vil foregå mellom Kl: 09.00 og 15.00. NB! Ingen støyende arbeide...

Info Rehabilitering garasjer 12.8.2021

Garasjene: Mandag 16. august på øvre plan, må alle biler ut fra garasjeparkeringen. Da starter betongpiggingen del 3 på øvre plan. De som står parkert på øvre plan må flytte sine biler før kl. 08.00 mandag, eller i løpet av søndag 15. august 2021. Fra mandag 16....

Info Rehabilitering garasjer 16.6.2021

Torsdag 17. juni Kl: 15.00 åpnes øvre plan for parkering. Vi ber da alle som frem til nå har sine biler/MC stående ute, om å flytte de tilbake til sine plasser i garasjen. Det vil da ikke lenger være tillatt med parkering inne i borettslaget, eller på ballplassen bak...

Info Rehabilitering garasjer

Nedre plan del 2 av rehabiliteringen er ferdig fredag 4. juni. Fra kl: 15.00 denne fredagen kan alle som frem til nå har hatt uteparkering, benytte sine opprinnelige p-plasser i garasje. Vi ber da alle som har p-plass i nedre plan flytte sine biler tilbake på sine...

1 års befaring etter rehabilitering

Det ble 25.05.2021 gjennomført 1 års befaring med OBOS Prosjekt og Viking Entreprenør AS. Totalt har det kommet inn 32 tilbakemeldinger til styret om feil/mangler, og det ble denne dagen gått en befaring på totalt 11 leiligheter. Det er ikke meldt inn store...

Info Rehabilitering garasjer 5.5.2021

Nedre plan vil fra mandag 10. mai være stengt for all ut/innkjøring fra/til den indre del under 23-19. Da starter Viking Entreprenør AS arbeidet med å fjerne gammel asfalt, og justering/utbedring av underlaget før ny asfalt og merking kommer på plass. Biler som står...

Info Rehabilitering garasjer 13.4.2021

På grunn av større skadeomfang en først beregnet i garasje del 2, mellom 17 og 19, er arbeidene forsinket. Vi informerte ved oppstart at arbeidene skulle være ferdige 23. april. Det skjer dessverre ikke. Under piggearbeider som har blitt gjort frem til nå, er det...

Info Rehabilitering garasjer 25.3.2021

I infoskrivet som ble sendt ut tirsdag ettermiddag 23. mars, informerte vi om pågående arbeider i garasjen i påskeuken mandag 29.3. til onsdag 31.3.21, og at arbeidet som skal gjøres denne uken er følgende: Sveising og montering av armeringsjern, samt montering av...

Info Rehabilitering garasjer 23.3.2021

Vi er kommet godt i gang i garasjerehabilitering del 2 som går mellom 17 og 15. Fresing av selve dekket er ferdig, og arbeidet med oppigging av skader som er funnet, er i gang. Nå arbeides det på øvre plan med å avdekke skader og omfang. Så langt er det til dels store...

Info Rehabilitering garasjer 17.3.21

Øvre plan. Vi har fått tilbakemeldinger fra entreprenøren at det fortsatt er noen som prøver å kjøre ut/inn fra/til den innerste delen på øvre plan som ligger under 23-19. Viser til info skriv av 9. mars 2021 hvor vi informerte om at garasje øvre plan i den delen som...

Info Rehabilitering garasjer 9.3.2021

Vi er kommet godt i gang i garasjerehabilitering del 2 som går mellom 17 og 15. Det er funnet noe skader som er til dels alvorlige, men litt tidlig å si noe om så langt. Dette vil vi vite mere om når fresing av dekke er avsluttet. ØVRE PLAN Mandag 15. mars starter vi...

Rehabilitering garasjer 22.2.2021

Vi har nå kommet så langt at vi har oppstart av del 2 av rehabiliteringsprosjektet i garasjeanlegget. Oppstart vil være fra i dag, mandag 22.02.2021. Foreløpig ferdigdato for del 2 er ca. 1. mai 2021. Det som skal gjøres er følgende. Utbedring/reparasjon av armering...

Garasje rehabilitering – Del 2

Vi ber alle som står parkert i mellomdelen, også kalt Rehb. Del 2 om å rydde sine p-plasser. Ting som henger på vegg, som dekk og annet utstyr, må fjernes. Da helst i løpet av helgen som kommer. Vi forbereder å ta i bruk den delen som nå er rehabilitert. P-kort for de...

Info om rehabilitering av garasjene 26.11.20.

Under siste byggemøte 26.11.2020 fikk vi dessverre mer dårlig nytt. Vi fikk tidligere denne uken melding om at piggearbeider var over, men dessverre viser det seg å ikke stemme. Det er funnet flere graverende skader på dekke. Mye armering er borte pga. rust, samt at...

Info om rehabilitering av garasjene 24.11.20

Vi har tidligere informert om store skader i garasjedekke øvre plan. Og jo mer vi pigger, jo mer skade på armeringen finner vi. Derfor er ikke arbeidet med pigging avsluttet så langt, og hvor lenge de skal pigge fremover er noe usikkert, men vi ser lys i tunnelen og...

Info – oktober 2020

MÅNEDENS HOVEDBUDSKAP TIL ALLE: Nå starter rehabiliteringen av garasjene. Veiene til boligene er smale og kun tilpasset den aller nødvendigste trafikk. Styrets henstilling er: REDUSER ALL SMÅKJØRING OG BEKVEMMELIGHETSTRANSPORT TIL OG FRA BLOKKENE! VIS HENSYN OG...

Info om rehabilitering av garasjene

Oppstart er etter siste byggemøte avtalt til uke 42, mandag 12. oktober 2020. Viking Entreprenør AS har beregnet ca. 100 arbeidsdager på prosjektet. Sluttdato er estimert til slutten av mars 2021. Dette rehabiliteringsprosjektet har et budsjett på noe over kr 5...

Informasjon rehabilitering 08.09.2020

Rehabiliteringsprosjektet på terrassene 11 – 31 er nå mer eller mindre ferdig, og det som gjenstår, er å få finjustert fliser som er lagt på terrassene. Det er ikke alle terrasser som trenger og få justert fliser, og vi ber derfor de som har fliser som vipper eller...

Garasjeport nedre plan

Torsdag 6. august vil vi få ny garasjeport montert i nedre plan. Garasje vil være stengt for inn/utkjøring denne dagen mellom kl: 08.00 og 16.00. Det er anledning til å parkere på gjesteparkeringen denne dagen, ved behov. Hilsen Styret

Info. Rehabilitering garasjer

Mandag 20. juli vil det bli åpnet for parkering på ballplassen ut mot Gamle Strømsveien (bakside av 29-31). Dette gjelder kun mandag 20.07.2020. Årsak er kontroll av dekke på enkelte P-plasser i garasjen. De enkelte eiere av P-plasser har blitt informert i egen...

Informasjon rehabilitering 10.07.2020

Vi er nå stort sett ferdige med hovedrehabiliteringen av terrassene 11 – 31. Det gjenstår noe utbedring av mindre reklamasjoner, som vil tas fortløpende. Vi har støtt på utfordringer med etablering av rømningsveier mellom terrassene, og det jobbes nå med brannteknisk...

Info om systemgulv

Til beboere på Skansen. Vil med dette få gratulere dere med ny oppusset balkong med Systemfliser. Disse flisene er flytende, dvs. at de ikke er limt til underlaget men står på justerbare ben. Det er også lagt ny membran på alle balkongene, samt isolasjon på noen. De...

Informasjon rehabilitering 27.04.2020

Hovedrehabiliteringen for terrasser 11-31 er nå ferdig utført. Det gjenstår noen arbeider som sparkling og maling av gavelvegger, og reparering av gjerder. Malingsarbeider har allerede startet, og snekker vil starte opp 28.04.20 med utbedringer av gjerder på bakside...

Informasjon rehabilitering 26.03.2020

Koronaviruset har nå skapt noen utfordringer for Viking Entreprenør AS. De har nå 4 av sine medarbeidere som er på byggeplass, i karantene. Det er ikke påvist virussmitte hos disse personene, men det er utenlandske arbeidere som er satt i karantene grunnet opphold i...

Informasjon rehabilitering 13.03.2020

Skansen Terrasse 31 til 25 er ferdig rehabilitert. Her gjenstår noe reklamasjonsarbeider, og som nevnt i info 12. februar skulle disse arbeidene være ferdig utbedret til 6. mars. Dette stemmer ikke helt, da det har vært en misforståelse mellom styret (undertegnende)...

Informasjon rehabilitering 12.02.2020

Skansen Terrasse 31 til 25 er ferdig og stillaser er demontert i sin helhet. Det er innrapportert til styre noe feil/mangler som går på fliser som vipper ved rekkverk og inn mot vegg. Samt noe skade på nedløpsrør og riper/hakk i fliser, og noe malingsflekker på...

Terrassekasser – heisekran

DET HAR BLITT EN FEIL MED VARSLINGEN HOS DERE. DET BLE SAGT AT KRANEN KOMMER PÅ MANDAG. DEN ER PÅ PLASS I DAG, TORSDAG DEN 03.10.2019 OG I MORGEN, FREDAG DEN 04.10.2019 SLIK DET BLIR GJORT NÅ, VIL VI HEISE NED KASSER PÅ DE ALLEREDE TØMTE TERRASSENE I DAG. VI...