976 89 227 styret@skanbo.no

GARASJEREHABILITERINGEN
Se siste informasjon fra styret.

Styret benytter anledningen til å minne om våre husordensregler om
«BILKJØRING INNEN BORETTSLAGETS OMRÅDE»

Kun nødvendig kjøring med motorkjøretøy er tillatt på borettslagets veier og da bare med laveste mulig hastighet og maksimal aktsomhet i forhold til fotgjengere og lekende barn.

Med unødvendig kjøring menes all kjøring og transport som «skal bare».

FØLG MED PÅ SPESIALOPPLYSNINGENE OG INFORMASJONENE!

HUSLEIE FRA 1. JANUAR 2022
Fra 1. januar blir det noen endringer av husleien.
Felleskostnadene, som alle andelseierne betaler i henhold til fordelingsprosent, øker med 1,5%.
Leien av ekstra-boder og ekstra p-plass på gjesteparkeringsplassen indeksreguleres.
Det er i garasjeanlegget montert et nytt overvåkingsanlegg. Det gamle anlegget var utslitt og reservedeler var vanskelig å skaffe. Driftsutgiften for anlegget for 2022 er kr 300.000 som fordeles på de 237 p-plassene. Beløp for 2022: kr 110 pr. mnd, (beløp 2021: kr 53).
(Forretningsfører opplyser at prisindeksen for 2021 blir på ca. 4%).

FELLESVASKERIENE
Ny vaskemaskin er nå montert i vaskeriet i nr. 26.
Maskinen er av samme type og størrelse som den som ble satt inn i nr. 11.

HEKK FORAN NR 13
Beboerne fikk i forrige måned en forespørsel om hekken, som har blitt stor og som nå tar en del plass og kan være er en mulig trafikkfelle for barn i aktivitet.
Svarene gikk i tydelig flertall for å fjerne hekken med rotsystemer. Beboerne er informert om resultatet av undersøkelsen. Tiltaket vil bli iverksatt i løpet av høsten.

JULEGRANTENNING
Borettslagets julegran blir tent søndag 28. november kl. 17.
Vi samles på ballplassen ved nr. 22. Det blir satt plakat med informasjon på oppslagstavlene.