976 89 227 styret@skanbo.no

Det ble på generalforsamling 2013 gjort vedtak om innglassing av balkonger/terrasser som innebærer følgende:

 • Den enkelte andelseier kan selv beslutte å glasse inn egen balkong/terrasse.
 • Innglassingen kan bare gjennomføres i form av løsninger borettslagets styre har fått utarbeidet i samarbeid med på forhånd valgt leverandør, og skal til enhver tid tilfredsstille alle offentlige krav som stilles til denne typen endringer av borettslagets bygninger.
 • Alle arbeider knyttet til innglassingen skal utføres av den/de, av styret, på forhånd valgte leverandører, og styrets godkjennelse til igangsetting av arbeidene skal innhentes på forhånd.
 • Beboer har selv ansvaret for alle kostnader knyttet til innglassingen, inklusive alt vedlikehold, både praktisk og økonomisk.

Følgende kan bestilles:


Punktblokkene

 • Tak over topp etasje
 • Tak og innglassing i toppetasje
 • Innglassing av balkong over bakkeplan
 • Innglassing på bakkeplan

Terrasseblokkene

 • Innglassing av balkong over bakkeplan på inngangssiden
 • Innglassing av terrassen på bakkeplan på inngangssiden
 • Innglassing av balkong på terrassesiden, med nedre profil på rekkverk og øvre profil i taket. Terrasser uten tak, vil trenge glasstak.

For både punkt- og terrasseblokkene

 • Markiser pr glassfelt

LUMON AS er etter dette valgt som leverandør av de utprøvde innglassingsløsningene for en periode på 5 år.
Rutine for bestilling av innglassing av balkonger og terrasser

Alle forhold knyttet til offentlig godkjenning av løsningene og leverandøren blir håndtert av LUMON AS og borettslagets styre. Kontakt LUMON AS for priser. Skjemaet nedenfor skal fylles ut, undertegnes og returneres til styret, før bestilling av innglassing meldes til LUMON AS. 

 1. Beboer returnerer vedlagte skjema i utfylt og undertegnet stand til borettslagets styre i Skansen terrasse 22.
 2. Beboer kontakter LUMON AS på telefon 901 80 708 for avtale om nøyaktig oppmåling av balkong-/terrasse og bestilling av innglassingen.
 3. LUMON AS sender faktura til beboer på halvparten av prisen for innglassingen. Arbeidet med bestillingen blir ikke påbegynt før beboer har betalt denne fakturaen.
 4. LUMON AS tar kontakt med beboer og opplyser om planlagt leverings-/monteringstidspunkt.
 5. LUMON AS holder beboer underrettet om eventuelle endringer i leverings-/monteringstidspunkt.
 6. LUMON AS gjennomfører monteringen og melder til styret når dette er gjort
 7. Beboer godkjenner det monterte produktet
 8. LUMON AS fakturerer beboer for den andre halvparten av prisen for innglassingen

Bestillingsskjema-innglassing