976 89 227 styret@skanbo.no

Fellesvaskeriet finnes i Skansen terrasse 11, 25 og 26.

Vaskeritid reserveres ved å henge opp lås på vaskeritavlen i vaskeriet. Låsen skal være merket med leilighetsnummer. Kontakt vaktmester hvis du mangler lås til vaskeritavlen.

Vaskeritiden er tre timer. Vaskeriet skal ryddes og rengjøres etter bruk: Tøm lofilter, tørk ut av såpekopper og vaskemaskinen, og vask gulvet. Sjekk at du har tatt med deg alle eiendeler, og husk å lukke vinduer og låse dørene.

Vaskeriene kan benyttes på følgende tidspunkt:

  • Hverdager: 08:00 – 11:00, 11:00 – 14:00, 14:00 – 17:00, 17:00 – 20:00.
  • Lørdager og dager før helligdager: 08:00 – 11:00, 11:00 – 14:00.
  • Søndager og helligdager: Stengt

Poletter kjøpes hos vaktmester (kontant eller via Vips), på vaktmesterkontoret onsdag og fredag mellom kl 12.00 og 13.00. Poletter kan også kjøpes og betales via OBOS, og utleveres da i styrerommet den 1. mandagen i hver måned mot fremvisning av kvittering. Beløpet innbetales da til konto nr, 9820 17 56456, med KIDnr 8850000036145.

Etter vedtak på generalforsamlingen i 2011, vil alle vaskeriene med unntak av to, bli utfaset etter hvert som utstyret ikke lenger kan repareres til en forsvarlig kostnad i forhold til bruken.