976 89 227 styret@skanbo.no
Borettslaget består av 249 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons­nummer 947853627, og ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune.

Adresse:

Skansen Terrasse 11-31
Skansen Terrasse 18-28

Gårds- og bruksnummer :

 108             30     32     34
 109             43

Første innflytting skjedde i 1981. Tomten, kjøpt i 1986 er på 46.346 m2.

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Borettslaget har ingen ansatte.

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 

There’s free over-the-air radio, complemented with internet radio often from the same www.cellspyapps.org/spytomobile/ stations