976 89 227 styret@skanbo.no

MÅNEDENS HOVEDBUDSKAP TIL ALLE:
Nå starter rehabiliteringen av garasjene. Veiene til boligene er smale og kun tilpasset den aller nødvendigste trafikk.

Styrets henstilling er:
REDUSER ALL SMÅKJØRING OG BEKVEMMELIGHETSTRANSPORT TIL OG FRA BLOKKENE!

VIS HENSYN OG SMIDIGHET VED BRUK AV DE MIDLERTIDGE UTE-PARKERINGSPLASSENE.

De interne veiene er fortsatt smale. Møte- og snuplasser er kraftig redusert.

Presisering garasjerehabilitering – ut/innkjøring av garasjen på dagtid
I denne første perioden fra 12.oktober frem til 18. desember, er det kun beboere som har parkeringsplass under nr 23-19, som omfattes direkte av rehabiliteringen. Dere skal ha mottatt midlertidige p-kort for uteparkering.
De som har biler på p-plasser mellom porten og Kulvert/tunnelen, under nr 17-11, parkerer og kan kjøre ut og inn som normalt, så lenge dere tar hensyn til arbeidere.

Trimrommet
Trimrommet vårt i Skansen Terrasse 28, blir flittig brukt, men vi ser at mange ikke vasker og rydder etter seg. Styret har nå fått utført en nedvasking via rengjøringsbyrået som også vasker i oppgangene.
Vi minner nok en gang om at alle brukere av trimrommet skal rydde rommet, tørke over apparatene og vaske etter seg. Vi har kjøpt inn rengjøringsuttsyr som kan benyttes, slik at det bør ikke være noe problem å overhold dette kravet.

Byttegruppe på Facebook
Beboere i borettslaget har på eget initiativ opprettet en byttering via gruppe på Facebook, og styret videreformidler her informasjon om gruppen: «Byttering Skansen Terrasse/Ellingsrud»

https://www.facebook.com/groups/683039045826849/?ref=share/.