976 89 227 styret@skanbo.no

Viking Entreprenør AS vil i morgen lørdag 30.1.2021 mellom Kl:09:00 og 15:00 utføre kjerneboring for sluk i garasje, øvre plan. Selve kjerneboring vil ikke generere støy, men de fester jiggen med 1 stk. bolt pr. hull. Dette vil medføre støy fra boring, i korte perioder, maks 2-3 minutter pr. feste hull.