976 89 227 styret@skanbo.no
 1. VARSLE
  Alle leiligheter skal varsles
  Meld fra til brannvesenet på tlf. 110
 2. REDDE
  Sørg for at alle kommer ut
 3. SLOKKE
  Prøv å slokke brann med håndslukkeapparat

Du må alltid sørge for å tilkalle hjelp. Lukk alle dører etter deg, slik at brann og røyk sprer seg minst mulig.

Hold deg alltid orientert om

 • Rømmingsveier
 • Slokkeutstyrets plassering og virkemåte
 • Oppmøtested ved evakuering

BRANN 110     POLITI 112     AMBULANSE 113