976 89 227 styret@skanbo.no

HÆRVERK
Vaktmesteren har i det siste utbedret og reparert skadene, fra hærverk på bygningene den siste måned.
Det er trist at en, eller noen, oppfører seg på denne måten i vårt borettslag. Det er fellesskapet som må betale for hærverket.
Også vaktmesteren har vært utsatt for hærverk, og styret har mottatt et brev fra ham med opplisting av 8 tilfeller hvor hans traktorer og kjøretøy, er gjort skade på. Våre videokameraer dekker ikke stedene hvor hærverket er registrert. På styremøtet mandag 8. oktober ble det besluttet å forbedre video-overvåkingen, og montere flere kameraer, også ute.
Ennå en gang ber styret beboere melde fra til styret, dersom de ser og oppdager at personer befinner seg på steder de ikke har noe å gjøre.

HUSLEIE
Husleieøkninger vil komme fra nyttår og i mai neste år. Da slår utgiftene til rehabiliteringen i terrasseblokkene inn. Info’er om dette vil komme i god tid på forhånd.

REHABILITERINGEN
Arbeidene utføres etter planen, og ligger i rute. Blomsterkassene i Skansen terrasse 19-23 er nå tatt ned, og bygningen vil i løpet av oktober bli klargjort for rehabiliteringsarbeider; først stillaser og deretter plastbeskyttelse.

VASKERIER
Følgende vaskerier er nå i drift: Skansen terrasse 11, 25 og 26.
Det er styrets mål at disse tre vaskeriene skal være i drift
1) så lenge vi har brukbare vaskemaskiner, og
2) så lenge behovet er til stede i borettslaget.
Pollettsalg i styrerommet hver første mandag i hver måned.