976 89 227 styret@skanbo.no

Med noen få unntak, er alle leilighetene i borettslaget tildelt en garasjeplass. Parkering utenfor oppmerkede felter i garasjen er ikke tillatt og vil bli ilagt kontrollavgift.

Den enkelte bileier er selv ansvarlig for å holde sin egen garasjeplass ryddig. Styret vil sørge for innleie av renholdsfirma for felles rengjøring i garasjene etter behov.

Det er strengt forbudt å oppbevare bensin utenom bilens faste tank i garasjeanlegget.

Det er ikke tillatt å reparere eller vaske bil i garasjeanleggene.

Det er tillatt å oppbevare dekk og skiboks i garasje anlegget, på egen parkeringsplass i stativ som er anbefalt og godkjent av styret. Oppbevaring skjer på eget ansvar. Bruker av garasjeplassen dekker alle kostnader til eventuell montering og demontering av stativ.

Alle andre gjenstander som hensettes i garasjen blir fjernet uten varsel.

Gjesteparkering

Gjesteparkeringsplassene er utelukkende beregnet til borettslagets gjester. Gjester som har behov for å stå parkert utover 3-tre døgn må innhente dispensasjon fra styret.

Beboere som har behov for å benytte gjesteparkeringsplassen må ha dispensasjon fra styret. Øvrige biler vil kunne bli borttauet.

Parkering/kjøring i borettslaget

Beboere som parkerer ulovlig innenfor borettslagets områder vil bli ilagt kontrollgebyr og / eller borttauing. Det regnes som ulovlig parkering dersom det i løpet av 15 min. ikke er registrert aktivitet ved bilen. Dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene kan fås av vaktmester eller styret.

Funksjonshemmede med gyldig dispensasjon for Oslo kommune gis anledning til å parkere innenfor borettslagets område, på plass anvist av styret og på en slik måte at det ikke er til hinder for øvrig ferdsel.

Kun nødvendig kjøring med motorkjøretøy er tillatt på borettslagets veier og da bare med laveste mulig hastighet og maksimal aktsomhet i forhold til fotgjengere og lekende barn.

Motoriserte kjøretøy har vikeplikt for all annen ferdsel.

Ved overtredelse av disse reglene har styret har fullmakt å anmelde forholdet.

Leie av parkeringsplass på gjesteparkeringen

Last ned Avtale om tillatelse til permanent bruk av parkeringsplass på gjesteparkeringen og send den til styret på mail eller styrets postkasse i nr 22.

Nøkkelbrikke til garasjeanlegget

Hver leilighet, som disponerer egen garasjeplass, har i forbindelse med utskifting av nøkkelkortlesere i september 2014, mottatt 2 nøkkelbrikker.

Mistet nøkkelbrikke må meldes skriftlig til styret, slik at vi får sperret nøkkelbrikken.
Oppgi nr. på øvrige nøkkelbrikker til husstanden, slik at riktig nøkkelbrikke blir sperret.

Ekstra nøkkelbrikke

Beboere som trenger flere nøkkelbrikker kan bestille dette, mot et gebyr kr 50,- pr ekstra nøkkelbrikke.
Bestillingen sendes pr e-post til styret@skanbo.no.
Det blir gitt beskjed til beboer, når ekstra nøkkelbrikke er ferdig kodet og klar for henting på styrerommet.
Nøkkelbrikken betales ved henting.