976 89 227 styret@skanbo.no

Det vil være dugnad i Skansen Borettslag tirsdag 27. april, og vi starter fra kl: 16.00.

Det vil bli plassert utstyr som raker, spader etc. ved flaggstang og der vi har juletre. Det vil si i området rundt ballplassen.

NB de som ønsker jord/bark eller gjødsel tilkjørt, må ta kontakt med vaktmester, på hans runder i borettslaget, eller på telefon: 918 70 872 for avtale om utkjøring.
Det vil i år ikke bli tippet lass med jord/bark ved ballplassen.

Det som ønskes utført er følgende:
1. Vi trenger denne dagen noen som kan jobbe nede ved rundkjøringen, samt andre deler av våre fellesområder.
2. Vi trenger også folk som kan plukke søppel, da særlig i skogområdene samt grillplassen.