976 89 227 styret@skanbo.no

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021.
Årets generalforsamling blir holdt tirsdag 11. mai 2021. Mest sannsynlig blir dette møtet arrangert som en digital generalforsamling, slik som forrige år. Forslag til generalforsamlingen fra andelseiere må være styret i hende senest fredag 26. februar 2021.
Se egen innkalling som om kort tid blir lagt i postkassen.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Den pågående rehabiliteringen av garasjene trenger et ytterligere låneopptak. Styret innstiller på et rammelån kr 20 millioner. (Et rammelån er et lån med en øvre grense for uttak). Styret fører parallelt en sak med Gjensidige om forsikringsdekning for deler av rehabiliteringskostnadene.
Det blir i løpet av kort tid innkalt til en ekstraordinær digital generalforsamling, og sakspapirer fra styret blir lagt i postkassene og distribuert som e-post / Vibbo.

GARASJEREHABILITERINGEN.
Rehabiliteringen under nr. 19 -23 nærmer seg fullføring, og den neste delen (nr. 15-17) forventes å starte i begynnelsen av mars. Det kommer senere i februar nye beskjeder fra Viking Entreprenør om inne- / uteparkering, og inn- og utkjøring fra p-plasser i indre del.

TELIA.
Utskiftingen av hjemmesentralen under den nye avtalen er kommet godt i gang, og senere vil utlevering av ny TV-boks komme. Styret har fått rapporter om at noen beboere har ustabilitet med det nye utstyret, og uregelmessigheter anbefales varslet til Telia kundeservice tlf.nr. 21 90 60 50.
Styret er i kontakt med Telia for å innhente rapporter om feilmeldinger fra vårt borettslag.

VIBBO.
Styret anbefaler beboere som ikke har oppdatert kontaktinformasjonskanalen Vibbo å knytte seg til denne. Generalforsamlinger og sentral informasjon, blir distribuert via Vibbo.

SMØREBU OG SYKKELVERKSTED.
Vi har ryddet i den gamle vaktmesterboden, og den er nå klargjort til bruk som smørebu for ski og miniverksted for sykkelvedlikehold. Du må selv sørge for verktøy og utstyr som du trenger, men du vil i rommet finne sykkelstativ og smørestativ for ski. Tilgang til rommet, får du ved å kontakte styret. Du må betale kr 400,- i depositum for nøkkelen.
Inngang til rommet er rett nedenfor trappen fra Skansen terrasse 25, mot garasjen/lekeplassen.