976 89 227 styret@skanbo.no

Det har i dag mandag 18.1.21 vært avholdt byggemøte med Viking og OBOS Prosjekt, og siden siste info 4.1.21, er nå det katodiske anlegget i del 1 ferdig montert og festet til dekke.

Førstkommende onsdag 20.1.21, starter arbeidet med legging av toppdekket i garasjens øvre plan. I den perioden dette arbeidet utføres, vil det bli stengt for bilkjøring mellom nr. 19 og 23. Der vil pumpe-/sprøytebilen stå parkert, under arbeidet med legging av toppdekket/polyrea belegget. Slanger vil bli tatt inn ved inngang garasje i nr. 21.
Det blir da umulig å kjøre med bil fram til oppgangene på dagtid (ca 07:00-15:00) fra onsdag 20.1.21 til og med fredag 22.1.21.
Dette arbeidet er forventet ferdig fredag 22.1.21, men denne delen av garasjeanlegget må være «stengt» fram til mandag 25.1.21, slik at dekket får tørke/herdes.

I nedre plan jobbes det med støpning/utbedringer i tak, og forberedende arbeider for legging av ny asfalt. Ny asfalt er beregnet lagt rundt 20.2.21.

Da rehabiliteringsarbeidet har blitt noe mere omfattende enn det vi trodde da vi startet, så er fremdriften blitt satt på en del utfordringer. Vi vet ikke pr. dags dato når vi kan slippe bilene til i del 1, men det jobbes med fremdrift og planer for dette. Mere info vil komme.

Styret skal i nytt møte med Viking torsdag 21.1.21 kl: 18.00.

Så en bønn til alle som kjører ut og inn i borettslaget. Styret får stadig noen tilbakemeldinger om at enkelte kjører alt fort inne i på borettslagets område, og ber dere senke fart, og ta hensyn til små og store gående/forgjengere.