976 89 227 styret@skanbo.no

På et ekstraordinært styremøte mandag 18. mai besluttet styret å trekke sak nr. 7 (El-billading) fra sakene for generalforsamlingen 2020.

Kortversjonen av styrebeslutningen:

Ved registreringen av den digitale versjonen av generalforsamlingen ble det en uoverensstemmelse i flertallskravet i den digitale versjonen til simpelt flertall (50%), mens det i innkallingsheftet står 2/3 dels flertall som flertallskrav.

Styret er av den oppfatning at disse to versjonene til flertallskrav påvirker avstemmingen.

Styret har i sikte å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling (ikke digital) om lading av el-biler.