976 89 227 styret@skanbo.no

TENNING JULEGRAN
Søndag 3. desember 2023 kl. 17 tennes julegranen ved ballplassen mellom nr. 22 og 24.
Det blir servering av drikke, og noe å spise, og styret har avtale med musikere som kommer og spiller til julegrantenningen. På oppslagstavlene blir det satt opp informasjon.

JULEBELYSNING
I disse mørketider så vil mange pynte med julebelysning og det er veldig hyggelig. Bare huske å ta hensyn til naboene, for blinkende belysning oppfattes ofte som sjenerende og plagsomt, og det igjen medfører naboklager.

HUSLEIE FOR 2024
Styret har behandlet budsjettet for neste år i to møter, i tillegg i møte med forretningsfører. For å få inntektene 2024 til å utligne utgiftene 2024 har styret besluttet:
fra 1. januar 2024 øker felleskostnadene med 5%.
Bakgrunnen for økningen av fellesutgiftene er:
1. Renteutgiften for felleslånet i 2024 forventes å øke med ca. kr 1,4 mill. i 2024; Forsikringsselskapet, Tryg, varsler en indeksregulering på 5,2% + regulering av forsikring av bygningene,
2. Oslo kommune vedtar nye avgiftssatser for vann, avløp og renhold i bystyremøtet i desember.
Styret har ingen planer om investeringer eller utbedringer neste år. Kun utgifter til nødvendig drift.

TRIMROMMET
Årsavgiften settes opp med kr 100, til kr 350.
I første uke i januar 2024 blir det satt inn ny låssylinder i døren, og de som vil fornye abonnementet bes i desember betale inn årsavgiften for 2024 (kr 350) via nettbank til borettslagets driftskonto 9820.17.56456, KID-nr.: 8850000029835 (5 null-tall).
For utlevering av ny nøkkel: vis kvitteringen for innbetalingen til styremedlem Merete Persheim eller til vaktmesteren. (Den/de som ikke har nettbank bes kontakte styret eller vaktmesteren pr. tlf, SMS eller e-post). Det vil komme utfyllende oppslag på døren til trimrommet

SKI- OG SYKKELREPARASJONSBOD
Årsavgiften settes opp med kr 100, til kr 350.
De som vil fornye abonnementet bes betale inn via nettbank kr 350 til borettslagets driftskonto 9820.17.56456, KID-nr.: 8850000029835 (5 null-tall). Send kvittering av innbetalingen til styret@skanbo.no

AKTIVITETSROMMET.
Leien pr. dag økes med kr 100, til kr 350.
Leiebeløpet, inkl. depositumet, settes inn via nettbank til borettslagets driftskonto 9820.17.56456, KID-nr.: 8850000029835 (5 null-tall). Etter at leieperioden er over og aktivitetsrommet kontrollert av styret, tilbakebetales depositumet slik:
• Søk på tlf./nettet: «Utlegg OBOS»,
• legg inn mobilnummer, så får du en verifiseringkode (4 siffer),
• følg så instruksen, (ta bilde av kvittering), send.
• Beløpet kommer på konto etter få dager.