976 89 227 styret@skanbo.no
GENERALFORSAMLINGEN

Mandag 6. mai 2023 i Bakås skoles Aula; inngang fra Dragonstien. Innkallingen blir distribuert i slutten av april. Velkommen.

DUGNAD & KOMPRIMATORBIL (se oppslag fra Laffen på oppslagstavlen)

Årets dugnad er torsdag 25. april, fra kl. 17. Vaktmester kjøper inn blomsterjord og bark, og utplasserer redskaper, trillevogner og plastsekker. Styret fyrer opp grillen mot slutten av dugnaden og kjøper inn pølser og tilbehør. Ta med drikke selv. Følg med på oppslag.

Komprimatorbilen kommer tirsdag 23. april fra kl. 17 Utsetting av gjenstander som skal i komprimatorbilen kan skje fra mandag kveld (22. april). Elektronikk og farlig avfall (maling, o.l.), settes frem samtidig. Disse blir levert som farlig spesialavfall.

KJØRING INNE I BORETTSLAGET

Styret har fått melding og klager på stor trafikk på borettslagets interne sykkel- og gangveier. Styret henstiller nok en gang at beboerne begrenser all kjøring til det aller nødvendigste. Farten på en del biler er også altfor høy.