976 89 227 styret@skanbo.no

EL-BIL
På det siste styremøtet ble spørreundersøkelsen «Ladebehov for El-biler» lagt frem.
Det kom 93 svar, som tilsvarer 36,8% av andelsleilighetene. Hovedtrekkene er:
– 25 planlegger anskaffelse av el-bil de neste 1-5 år, mens 67 har «ingen planer» eller «vet ikke»;
– det er 39 som ønsker tilrettelegging for alle p-plassene, mens 30 svarer nei og 24 «vet ikke»;
– det er 13 som vil at borettslaget skal eie infrastrukturen, 46 foretrekker at anlegget skal leases, 15 vil at dagens ordning skal fortsette og 19 «vet ikke».
Hele undersøkelsen vil bli distribuert som vedlegg til e-post, lagt inn på hjemmesiden og hengt opp på oppslagstavlene.

Om kort tid vil andelseiere som lader i garasjene bli innkalt til et møte med styret.
Parallelt vil styret innhente oppdaterte anbud fra leverandører av leasinganlegg.
Senere i høst innkaller styret til et beboermøte om lading i garasjene, og der vil også leverandørene av leasingløsning bli invitert og får fremlegge sine løsninger.
En ekstraordinær generalforsamling blir innkalt i vinter hvor el-bilsaken blir eneste sak.

BETONGSKADER I GARASJENE
Styret hadde tirsdag 11. august et møte med Ving Entreprenør AS om betongskadene i garasjene. De blå markeringene i garasjen er steder hvor det er hulrom som skal rehabiliteres. Det legges opp til en omfattende rehabilitering, som sannsynligvis starter før høstferien 2020, og forventes avsluttet til vinterferien 2021.
Styret vil i god tid før byggestart komme med informasjon om selve rehabiliteringsarbeidet, parkeringsalternativer, og stenge- og lukketider for tilkomst til garasjene.

REHABILITERINGEN AV BALKONGENE
Det vil komme informasjon om etterjustering av hellene på de nye balkongulvene. Selve justeringsarbeidet vil skje i høstmånedene.

UTBYGGING / REHABILITERING BAKÅS SKOLE
Arbeidet har nå startet, og vil pågå frem til sommeren 2022. Byggeområdet er avstengt, og noe støy må påregnes. Det er avtalt at to store grantrær ved skoleplassen skal fjernes, da ny bygning vil komme 4 meter fra tomtegrensen Skansen borettslag /Bakås skole. Utgravingen av grunnmur for nytt bygg vil i betydelig grad skade rotsystemene til de to trærne. Styret har løpende kontakt med Undervisningsbygg om entreprenørens bruk av vår vei, Skansen terrasse. Undervisningsbygg vil dessuten – i løpet av få uker – komme med informasjon om rehabiliteringen og nye skolebygg.