976 89 227 styret@skanbo.no

KOMPRIMATORBIL
Komprimatorbilen er bestilt til tirsdag 2. november kl. 17 og utover.
Den begynner i nr. 18, kjører deretter til de øvrige punktblokkene og til sist terrasseblokkene. Egen informasjon fra vaktmesteren kommer.

GARASJEREHABILITERINGEN
Fredag 8. oktober ble gjennomslagene i gulvene støpt, og nå skal betongen herdes i tre uker.
I denne tiden blir den gamle asfalten i nedre plan fjernet og ny asfalt lagt, veggene blir malt, og garasjebåsene numrert.
Uteparkeringene har, slik styret har erfart, gått smidig og greit. En del avsatte plasser lengst unna blokkene har stått ledige, og det har vært mulig å gi p-plasser for besøkende gjester etter forutgående henvendelse til styret.
FØLG MED PÅ SPESIALOPPLYSNINGENE OG INFORMASJONENE!

EL-BILLADING
Mandag 11. oktober hadde styreleder og vaktmesteren en befaring med representant fra Bravida. Det ferdige ladeopplegget i del 1 og 2 av garasjene ble befart, og dernest redegjorde borettslaget om det gjenstående rehabiliteringsarbeidet.
Installasjonen av ladebokser for de resterende plassene tar til i midten av november, og skal etter planen være fullført i løpet av 2 til 3 uker.

Ohmia vil om få uker komme med informasjon til alle om tegning av abonnement.

FELLESVASKERIENE
Det er bestilt ny vaskemaskin til vaskeriet i nr. 26.
Maskinen er av samme type og størrelse som den som ble satt inn i nr. 11. Den blir montert så snart den er mottatt fra leverandøren.