976 89 227 styret@skanbo.no
TRIMROMMET OG SYKKEL-/SMØREBODEN Fornyelse av avtalen for 2024 skjer ved å innbetale (kr 350) via nettbank til borettslagets driftskonto 9820.17.56456, KID-nr.: 8850000029835 (5 null-tall). Årsbeløpet for 2023 er uendret kr 250 for hvert av rommene.

GENERALFORSAMLINGEN 2024 finner sted mandag 6. mai kl. 18.30 i auditoriet på Bakås skole. Inngang fra Dragonstien. Skriftlige forslag fra beboere til behandling på generalforsamlingen må være styret i hende innen fredag 24. februar 2023. Se separat oppslag på oppslagstavlen. Innkallingen er også sendt som e-post til alle beboere som har registrert sin e-post adresse.

SKIFTE AV LAMPER I TRAPPEGANGENE I desember-informasjonen, så varslet vi om bytte av lamper i trappegangene, og dette arbeidet er godt i gang. Vi bytter i tillegg ut lamper i øvrige fellesarealer, da disse også er i dårlig forfatning.

UTBEDRING AV GULV I GARASJEANLEGGET Det er foretatt fjerning av luftbobler på garasjegulvdekket i øvre plan. Det sees i form av avvikende farge på gulvet/dekket.

GÅENDE OG KJØRENDE I BORETTSLAGET

Gående på veiene inne i borettslaget har «forkjørsrett». Bilister må ta hensyn og nå når det er så glatt ute, så oppfordres bilister til å stanse opp og la gående få passere forbi bilene før man kjører videre. Ta hensyn. Dette gjelder både private kjøretøy og nyttekjøretøy.

VENTILASJON I LEILIGHETEN Vi minner om: Ventilasjonsspaltene i vinduene og avtrekkslukene i våtrommene og på kjøkkenet, skal være åpne hele året. Vårt ventilasjonssystem har avtrekksvifter. Stengte luftspalter og/eller luke skaper ustabilitet og undertrykk i andre leiligheter, og fuktighet i egen leilighet.

OMBRUKSLOKALE PÅ ELLINGSRUD SENTER Ombruket på Ellingsrud senter er nå åpen på tirsdager kl. 18:00-20:00 og torsdager kl. 15:00 – 17.30. Du kan lese mere om ombruket og tilbudet på Facebook ved å søke opp «Klimanettverk Ellingsrud».

SKØYTEBANEN PÅ BALLPLASSEN Om kulden fortsatt holder, så blir det fortsatt skøytebane på ballplassen. Håper mange får glede av skøytebanen og vi takker ildsjelene i borettslaget som iverksetter og vedlikeholder isen. Lysene slukkes kl. 20:30.