976 89 227 styret@skanbo.no

Vi nærmer oss nå slutten på garasjerehabiliteringen del 1. Gjenstående arbeider er litt flekking/maling samt å legge asfalt i nedre plan. Øvre plan er stort sett ferdig, men det gjenstår litt oppmerking.

Rehabiliteringen frem til nå har vært utfordrende for beboere over garasjene, og da med tanke på støyende arbeider. Det er i del 2 gjort noen grep av valg av maskiner i forbindelse med pigging, som forhåpentligvis vil gjøre ting mindre utfordrende for beboere.
I november 2020 meldte Skansen Borettslag skadene vi oppdaget i garasjedekke inn til Gjensidige forsikring som en skadeerstatningssak, da vi mente deler av skader og mangler ville bli dekket av forsikringen. Avslaget fra Gjensidige kom fredag 12.02.21. Styret i samarbeid med OBOS prosjekt, Viking Entreprenør AS og Gro Tangen Solvold (statiker), forbereder klage på vedtak om avslag.

Det viste seg etter oppstart at garasjeanlegget var i betydelig dårligere stand en det styret viste. Vi viste det var dårlig enkelte steder, men ikke det voldsomme omfanget som ble avdekket underveis i arbeidet med pigging.
Det kom frem at store deler av armeringen var rustet bort, samt at det i enkelte deler var lagt armering med for stor avstand. Dette var da fra byggeperioden på tidlig 80 tallet. Det er lagt inn ca. 1000 meter med ny armering i garasjedekke øvre plan, og det er kun på del 1. Det sier litt om rustproblemet i garasjen.
I garasjen er det nå lagt en membran (polyrea) over hele dekke, og ca. 25-30 centimeter opp på vegg.
Polyrea er det som ligger som toppdekket i dag. Dette er et meget slitesterkt belegg, som blir brukt i stort omfang i P-hus/garasjeanlegg.

Vi ble anbefalt av statiker om å forsterke garasjedekke med karbonforsterkning for å øke toleransen i dekket. Da Skansen borettslag ble bygget, var det krav til at hver p-plass skulle tåle 2,5 tonn vekt pr. oppstillingsplass. Det vil si totalt 7,5 tonn pr. bås.
Ved ytterligere forsterkning, med å legge karbonforsterkning ville vi kunne øke øvre vektgrense med ca 500 kilo, da opp til 3 tonn pr. plass og totalt 9 tonn pr. bås. Dette droppet vi da kostnad for dette arbeidet ble stipulert til 3000,- kroner pr. løpemeter. Vi trengte totalt 3100 meter på hele garasjeanlegget fra 23-11. Med en kostnad på 3000,- pr. løpemeter ville den totale kostnad kun for karbonforsterkning komme på 10 000 000,- alene.
Vi har slik det er i dag, god nok margin på p-plasser med tanke på vektbegrensninger.
Karbonforsterkning av dekke, kan legges på et senere tidspunkt, om det skal vise seg å være nødvendig.

Del 1 av rehabiliteringen har så langt kostet oss 10,3 mill. Legger vi til grunn det som er gjort så langt, og tenker det er samme skadeomfang i resten av garasjeanlegget, vil de totale kostnadene komme opp i 25 mill.
Vi hadde ved oppstart fått et prisestimat for rehabiliteringen på ca. 10 mill. Da for hele garasjen.

Vi regner med å starte opp del 2 av rehabiliteringen i månedsskifte februar/mars. Mer info rundt dette kommer når det er avklart med entreprenøren.
Pr. dags dato så snakker vi om ferdigstillelse for hele garasjerehabiliteringen i uke 28/2021.