976 89 227 styret@skanbo.no

Øvre plan.
Vi har fått tilbakemeldinger fra entreprenøren at det fortsatt er noen som prøver å kjøre ut/inn fra/til den innerste delen på øvre plan som ligger under 23-19.

Viser til info skriv av 9. mars 2021 hvor vi informerte om at garasje øvre plan i den delen som er rehabilitert (23-19) er stengt for all ut og innkjøring frem til nytt dekke er lagt. Dette arbeidet beregnes ferdig 23. april 2021.
Midtre del som går under 17-15, er under rehabilitering, og er fortsatt stengt.


Nedre plan.
De som står innerst på nedre plan, den delen som ligger under 23-19, er nå åpen for parkering igjen.
Det vil si at det er åpent for gjennomkjøring fra i ettermiddag (kl: 15.00) onsdag 17. mars.
Midtre del som går under 17-15, er under rehabilitering, og er fortsatt stengt.

Spørsmål kan sendes på E-post til styret:http://www.skanbo.no/rehabilitering/.