976 89 227 styret@skanbo.no

GARASJEN OG P-PLASSENE I GARASJEN
I mai ble p-plassene rengjort etter vintermånedene. «Rundt omkring» på mange p-plasser lå det dekk, barnesykler, verktøy, jekker, og diverse tilbehør. Dette forsinket renholdet og fordyret arbeidet. Styret henstilte og ba om å få visse gjenstandene bort, og dekkene montert på veggen.
RESPONSEN HAR DESSVERRE VÆRT LANGT UNDER FORVENTET.
Forutsetning for å ha dekk og skiboks på p-plassen i garasjen er at de blir montert på vegg, slik at renholdet av p-plassene kan skje raskt og mest effektivt.
Alt annet av gjenstander på flere p-plasser skal oppbevares i egen bod. P-plassene i garasjene er tiltenkt kjøretøy, som skal stå innenfor oppmerkingen.
Garasjene skal rengjøres fra mandag 16. til torsdag 19. oktober, og p-plasser skal være ryddet og kjøretøy kjørt ut når plassen skal vaskes. Se oppslag fra vaktmesteren med dato og tider.

TRIMROMMET Det ble foretatt hovedrengjøring av trimrommet i september.

BETALINGER TIL/FRA BORETTSLAGET
Styret har vedtatt å avvikle kontantbetalinger og fremover bruke nettbaserte løsninger til innbetalinger og utbetalinger. Denne omleggingen er innledet.
Innbetalinger til borettslaget (f.eks. leie aktivitetsrommet) skal skje til borettslagets driftskonto – 9820.17.56456, KID-nummer: 8850000029835 (Andre inntekter) benyttes ved nettbankbetaling.
Utbetalinger (refusjon av utlegg) skjer ved å søke: «Utlegg OBOS» på mobiltelefonen, legg inn mobilnr, så får du en verifiseringkode (4 siffer), følg så instruksen og ta foto av kvitteringen;
Pr. i dag er ikke konti i OBOS-banken tilsluttet Vipps-systemet, og derfor var informasjonen om Vipps i Sommer-info’en misvisende.

PARKERING OG HENSETTING PÅ FELLESAREALER: SYKLER, OG EIENDELER
Parkering av sykler i oppgangene er ikke tillatt. Sykkelen skal stå i sykkelboden, eller ute!
Andre eiendeler skal heller ikke etterlates foran inngangsdøren. Dette er borettslagets fellesareal, og ikke en del av leiligheten.

STÅLDØRENE TIL KJELLERBODGANGENE
Disse dørene skal være låst. Verdiene i bodene er kun forsikret gjennom egen innboforsikring. (Det var i sommer et innbruddsraid i Frydenlund brl). I tillegg konstateres det i perioder at rusmidler røykes i disse gangene. LÅS STÅLDØRENE! UVEDKOMMENDE HAR INGEN ADGANG TIL KJELLEREN!

KOMPRIMATORBILEN kommer torsdag 26 oktober. Se oppslaget fra vaktmesteren.

RÅKJØRING PÅ DE INTERNE VEIENE I BORETTSLAGET.
Styret har mottatt flere meldinger om råkjøring (etter forholdene) i borettslaget. Styret får ikke gjort noe med problemet før vi har bilde med reg.nr. på bilen, eller bilen identifiseres visuelt. At kjøring skjer mot kjøreretninger gjør disse overtredelsene mer alvorlig.