976 89 227 styret@skanbo.no

Det vil lørdag 21.8.2021 foregå arbeider i garasjen.

Det arbeidet som skal utføres er utkjøring av det som til nå er pigget opp.
Dette skal ut av garasje, og i container for bortkjøring.

Arbeider lørdag vil foregå mellom Kl: 09.00 og 15.00.
NB! Ingen støyende arbeide vil forgå denne lørdagen, kun uttransport av masser.

Så en bønn til alle som kjører ut og inn i borettslaget. Styret får stadig noen tilbakemeldinger om at enkelte kjører alt for fort inne på borettslagets område, og ber dere senke fart, og ta hensyn til små og store gående/fotgjengere.

Spørsmål som gjelder garasje rehabiliteringen kan sendes på E-post til styret: rehab@skanbo.no