976 89 227 styret@skanbo.no

TRIMROMMET
Inntil videre er trimrommet stengt.Rommet blir åpnet så snart myndighetene letter på restriksjonene for bruk av treningslokaler.

REHABILITERINGEN AV GARASJENE
Se de løpende oppslagene fra styret.

MIDLERTIDIGE PARKERINGSPLASSER
De midlertidig etablerte parkeringsplassene inne på borettslagets område, skal kun benyttes av beboere som på grunn av rehabiliteringen, ikke kan parkere på sin garasjeplass. Beboere som kan parkere på midlertidige parkeringsplasser har mottatt eget parkeringsbevis med leilighetsnummer, og parkeringsbeviset skal ligge synlig i bilen under parkeringen.
Vis varsomhet (gangfart) ved kjøring inne i borettslaget – fotgjengere har forkjørsrett.

EL-BILLADING
Styret undertegnet fredag 20. november, avtale med Ohmia Charging AS om et leiet ladesystem for el-biler. Ohmia Charching AS vil følge opp avtalen med informasjon til alle og avtaler med beboere. Installasjonen av infrastrukturen vil skje når garasjerehabiliteringen nærmer seg fullføring.

STRØMAVREGNING FOR LADEPUNKTER I GARASJENE
Avregningen blir utsatt til nedmonteringen av det nåværende anlegget, og tidspunktet blir etter påske 2021. Deretter snarlig overgang til nytt ladesystem.

HUSLEIEØKNING FRA 1. JANUAR 2021
Husleien settes opp med 2,5% fra 1. januar 2021. Økning av faste utgifter er hovedgrunnen, samt at en mulig forhøyelse av rehabiliteringslånet til garasjene/balkongene er innkalkulert.

NY TELIA-AVTALE
Det er inngått en fornyet kollektiv avtale med Telia (tidligere GET) om telefoni, tv og internett for alle beboere. Dette er en avtale som gir mer fleksibilitet for beboere ved at hver beboer kan velge mellom tre forskjellige avtaler
1) Basis-avtale med internett og tv som er standard inneholder ny telia tv-boks (inkl. opptaksfunksjon, 4K bildekvalitet, chromecast og app’er fra Google store) med 55 poeng som kan benyttes på et utvalg av strømmetjenester og tv-kanalen.
Ny ruter med WIFI-6 standard og med fri etablering for tilvalg av MESH-noder for å utvide trådløsdekningen. Internett-linje på 50Mbit som kan utøkes individuelt som med dagens avtale.
2) Avtale for de som ønsker kun internett inneholder 750Mbit internett-linje
3) Avtale for de som ønsker kun tv vil gi 110poeng som kan benyttes på strømmetjenester og tv-kanaler fra Telia sitt utvalg.
Mer informasjon vil bli sendt ut fra Telia til beboere når dato for leveranse nærmer seg.

STYRET SENDER ALLE BEBOERE EN HILSEN OM GOD JUL OG ØNSKER OM ET GODT NYTT ÅR

Styret i Skansen borettslag, 9. desember 2020