976 89 227 styret@skanbo.no

Det har nå gått ca. 1 år siden rehabiliteringsarbeidene på terrasser (stueside) fra 31-11 var ferdig, og vi håper at du/dere har blitt fornøyd med de arbeidene som er gjort.

Styret planlegger 1-års befaring sammen med entreprenør og prosjektleder fra OBOS Prosjekt og styret har behov for tilbakemeldinger i forkant på om du/dere har noe å utsette på utførelsen.

Dersom du/dere har det, ber vi deg/dere om å fylle ut og returnere vedlate skjema med deres anmerkninger innen 30.04.2021 (bruk også baksiden av arket om nødvendig). Kopi av skjema blir også lagt i postkassene til leiligheten i terrasseblokkene. Selve befaringen vil foregå 25.05.2021.

Vi har i utgangspunktet ikke planlagt å besøke alle leilighetene, men dersom det er spesielle forhold som krever befaring, vil vi avtale tid for det.

Utfyldt skjema leveres til styre i styrets postkasse eller på styrets e-post adresse:rehab@skanbo.no