976 89 227 styret@skanbo.no

Skansen Terrasse 31 til 25 er ferdig og stillaser er demontert i sin helhet. Det er innrapportert til styre noe feil/mangler som går på fliser som vipper ved rekkverk og inn mot vegg. Samt noe skade på nedløpsrør og riper/hakk i fliser, og noe malingsflekker på gulv/vinduer etc.

Utbedring av disse arbeidene er i gang, i de nedre delene av blokkene og alle terrasser vil være ferdig utbedret i løpet av 3 uker. Utbedring av terrasser i de høyereliggende terrassene, vil bli foretatt med lift, som ankommer mandag 17. februar.

Skansen Terrasse 23 til 19, her er arbeider god i gang, og de arbeider nå med legging av systemgulv. Arbeidet med gulv blir ferdig i løpet av uke 9/10. Når disse arbeidene er ferdig, vil duk/presenning bli fjernet. Deretter starter arbeidet med montering av glassfronter. Montering av dette er beregnet til ca. 3 uker.

Skansen Terrasse 17 til 11, her pågår det fortsatt arbeider med demontering/pigging av eksisterende dekke, men disse arbeidene er snart ferdige, og arbeidene med oppbygging vil starte.

Takarbeider er ferdig i alle punkthus 18 til 28 og i terrasseblokk 31 til 25. Gjenstår noe arbeider mellom 23 til 11, men får taktekker godt vær, vil de være ferdige med dette arbeidet i løpet av 2 til 3 uker.

Utvendig fasade ved nr. 19 (ut mot Gamle Strømsvei) vil bli sandvasket for å fjerne mose, før ny maling påføres. Det er også bestilt sandvasking av vegg ved inngang til garasjer. Disse arbeidene vil bli utført når stillas er demontert.

Vannskader som oppsto mellom 31 og 25 etter regnvær i august og til dels kraftig uvær/regn og vind i slutten av september, er delvis ferdig utbedret. Gjenstår litt arbeide i 2 leiligheter, men dette arbeidet er forventet ferdig i løpet av kort tid.
Vi fikk 2 nye lekkasjer mellom 15 og 11 etter uværet som herjet søndag 9. februar. Er under utbedring. Skadeomfanget her var heldigvis av det mindre slaget.

Fremdriften er god, og de er godt i rute til ferdigstillelse 16. mai som er avtalt.

Uteområdene er det lite skader på så langt, men det vil bli gjort noe utbedring etter at stillaser er demontert.