976 89 227 styret@skanbo.no

Godt Nytt år!

Det har gjennom julen foregått arbeider i garasjen, da flere av arbeiderne valgte å tilbringe sin juleferie i Norge.
Resultatet av dette viser seg ganske så bra. Malearbeider er så å si ferdig. Trappetårn mellom øvre og nedre plan er rengjort, og klart til å males. På nedre plan jobbes det nå med å fjerne forskaling og dekkestøtter, slik at vi kan få utbedret/støpt igjen det som gjenstår i taket.
På øvre plan, vil siste rest bli støpt torsdag og fredag denne uken 01/2021.
Arbeider med katodisk anlegg vil også starte denne uken.

Videre fremdrift/ferdigstillelse er det foreløpig ikke sagt noe om, men dette vil vi komme tilbake til etter byggemøtet som er 14.1.21.

Så langt må vi si oss fornøyde med arbeidet som hittil er utført. Skadeomfanget i garasjen var mye større en det vi hadde sett for oss når vi startet.

Så en bønn til alle som kjører ut og inn i borettslaget. Styret får stadig noen tilbakemeldinger om at enkelte kjører alt fort inne på borettslagets område, og ber dere senke fart, og ta hensyn til små og store gående/fotgjengere.

Når det gleder parkering inne i borettslaget, er det kun de som har fått utdelt P-kort som for lov til å parkere inne i borettslaget. Alle andre skal benytte sin garasjeplass, eller leide plass på gjesteparkering.
Dato på P-kort som det står er gyldig til 18.12.20, er automatisk forlenget til garasje anlegget del 1 er ferdig rehabilitert. Det vil ikke bli utdelt nye kort.