976 89 227 styret@skanbo.no

Nedre plan vil fra mandag 10. mai være stengt for all ut/innkjøring fra/til den indre del under 23-19.
Da starter Viking Entreprenør AS arbeidet med å fjerne gammel asfalt, og justering/utbedring av underlaget før ny asfalt og merking kommer på plass.
Biler som står parkert i den indre delen under nr. 23-19 må i denne perioden parkere ute.
NB! alle biler må være flyttet ut innen mandag 10. mai Kl: 07.00.

Nedre plan vil være ferdig fredag 4. juni fra kl: 15.00.

Øvre plan blir ikke ferdig før 18. juni. Garasje vil være stengt for gjennomkjøring i hele denne perioden. Gjelder da for de som parkerer i den indre delen under 23-19.

Fra uke 25, mandag 21 juni vil Viking Entreprenør AS avvikle sommerferie. Arbeidene i den siste delen som vil gå under 13-11, vil ikke starte før uke 31, mandag 2. august.
Ferdigdato for garasjeprosjektet er satt til fredag 29. oktober.

Spørsmål som gjelder garasje rehabiliteringen kan sendes på E-post til styret: rehab@skanbo.no