976 89 227 styret@skanbo.no

GARASJEN OG P-PLASSENE I GARASJEN.
I mai ble p-plassene rengjort etter vintermånedene. «Rundt omkring» på gulvene på mange p-plasser lå det dekk, barnesykler, verktøy, jekker, og diverse tilbehør. Dette forsinket renholdet og fordyret utgiften.
Forutsetning for å ha dekk og skiboks på p-plassen i garasjen er at de blir montert på vegg, slik at renholdet av p-plassene kan skje raskt og mest effektivt. Alt annet av gjenstander på p-plasser skal oppbevares i egen bod.
P-plassene i garasjene er tiltenkt kjøretøy som har størrelse som passer for den avsatte plassen og som ikke er til ulempe for naboer. Kjøretøyet skal stå innenfor oppmerkingen.

Til tross for oppslag i garasjene om hensynsfull kjøring i lavt tempo, mottar styret jevnlig henvendelser om kjøring i stor fart, inn og ut av garasjene.
Barn og voksne kan være skjult bak veggene, -og er ikke synlige før det er for sent.
Alle bes vise størst mulig hensyn, kjør langsomt. «De fem sekundene» som kan være inntjent skal ikke være på bekostning av liv og helse. I løpet av kort til blir det satt opp fartsdumper.

OVERVÅKNINGSKAMERA.
På veggen over innkjøringen til garasjene, er det montert et kamera med god rekkevidde. På denne måten har vi i vinter og vår fanget opp beboere og fremmedfolk som har gjensatt sykler, stekepanner, madrasser, papp- og plastemballasje, og mye mer. Dette er ikke Fretex interessert i, og borettslaget blir påført unødvendige kostnader

PARKERING OG HENSETTING AV SYKLER.
Parkering av sykler i oppgangene er ikke tillatt. Sykkelen skal stå i sykkelboden, eller ute!

LADEBOKSER.
Styret har mottatt en e-post fra Aneo Mobility, som eier ladeanlegget i garasjene.
De skriver bl.a.: Vi tar ansvar for at ditt ladeanlegg til enhver tid er helt trygt å bruke.
Du kan dermed lade akkurat som før, så lenge du lader med en ladeboks som Aneo Mobility har levert, drifter og eier.

Aneo Mobility er i løpende kontakt med Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) om Elsäkerhetsverkets (i Sverige) vedtak i mars om omsetningsforbud av Easee Home og Easee Charge.
I e-posten står det også: DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos dem som bruker produktet, (Nkom).

VIPPS.
I løpet av sommeren vil styret gå over til å benytte Vipps både ved innbetalinger og refusjoner. Dette gjelder leie av aktivitetsrommet, utlegg som beboerne har, depositum, og annet. Vi ber beboere installere Vipps på telefonen.

STÅLDØRENE TIL KJELLERBODGANGENE.
Disse dørene skal være låst. Verdiene i bodene er kun forsikret gjennom egen innboforsikring. Det har i mai vært et innbruddsraid i Frydenlund brl. I tillegg konstateres det i perioder at rusmidler røykes i disse gangene.
Lås ståldørene, og forhindre at uvedkommende får tilgang til kjellerganger og bodene

RÅKJØRING PÅ DE INTERNE VEIENE I BORETTSLAGET.
Styret har mottatt flere meldinger om råkjøring (etter forholdene) i borettslaget. Styret får ikke gjort noe med problemet før vi har bilde med reg.nr. på bilen, eller bilen identifiseres visuelt. At kjøring skjer mot kjøreretninger gjør disse overtredelsene mer alvorlig. Det vil bli satt opp fartsdumper i løpet av kort tid.

GULVENE I OPPGANGENE
blir bonet i uke 29, (17. til 21. juli). Det kommer oppslag.

SOMMER.
Sommeren står for døren, og styret ønsker alle mange fine sommerdager og sommerkvelder.
Utekvelder på balkongene skal fra kl. 22 nedtones i tale- og høytalervolum. Det er naboer å ta hensyn til, som ønsker hvile og søvn. Barn skal sove.

Grilling på balkongene er kun tillatt med gass eller elektrisitet, grilling med trekull er kun tillatt på grillplassen. Bruken av grillplassen skal være i hht. våre husordensregler (pkt. 13 bruk av fellesarealene, og pkt. 19 Grilling i friluft).

Sommertid er spredning for skadedyr. Andelseier skal i hht. våre vedtekter holde leiligheten fri for insekter og skadedyr.

Siste: kommunen innført generelt forbud gjeldende opptenning av bål og grilling i skogen og skognære områder. Grillplassen er inntil videre stengt p.g.a. tørken.


Vis hensyn og respekter naboer

🙂 GOD SOMMER 🙂