976 89 227 styret@skanbo.no

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022
Det kom ingen beboerforslag til generalforsamlingen.
Årets generalforsamling blir holdt i Ellingsrud kirke tirsdag 2. mai kl. 18.30.
Innkallingen deles ut rett over påske, og i tillegg sendes innkalling med e-post og vedlegg.

KOMPRIMATORBIL OG DUGNAD
Vaktmesteren har bestilt komprimatorbil til torsdag 21. april.
Dugnaden er satt på til tirsdag 26. og onsdag 27. april.
Vaktmesteren kommer med eget oppslag og handler inn plenjord, bark, m.m., og informerer om innsamling av farlig avfall.

SKANSEN BORETTSLAG 40 ÅR
I år fyller borettslaget 40 år, og styret satser på å markere dette med et utearrangement lørdag 3. september. Styret har nedsatt en egen festkomité og har søkt om tilskudd fra Alna bydel.
Det blir lagt opp til aktiviteter for «små og store», servering av mat og drikke, og om mulig noe «mer».
Styret ber om hjelpere til den store dagen, henvendelse til styret.

TRIMROMMET
En del brukere av trimrommet er dessverre ikke påpasselige med å rengjøre lokalet etter eget bruk.
Dersom det ikke skjer en generell forbedring av rengjøringen etter bruk, vurderer styret tiltak som bl.a. kan innebærer høyere årsavgift.

KJØRERETNING
En del bileiere overholder ikke kjøremønsteret (enveiskjøring inn i borettslaget forbi nr 18-20-22 og ut av borettslaget forbi terrasseblokkene) som gjelder i vårt borettslag. Vær vennlig følg skiltingen – og trafikken flyter bedre. Parkering i veien, uansett hvor, er til hinder for andre.
Til sist: all kjøring på småveiene i borettslaget skal og må begrenses til det helt nødvendige.