976 89 227 styret@skanbo.no

MISFARVET VANN

Flere har oppdaget at vannet vårt kan ha en svakt gulbrun farve.

Oslo kommune – Vann og avløpsetaten har informert om dette på sine hjemmesider

Mulig svak farge, lukt og smak på vannet i Oslo
På grunn av vedlikeholdsarbeider ved Oset vannbehandlingsanlegg kan noen innbyggere oppleve noe misfarge, lukt og smak på drikkevannet.
I forbindelse med planlagte vedlikeholdsarbeider i vannbehandlingsanlegget på Oset har vi satt et reserveanlegg i drift.
Dette anlegget renser vannet med en annen metode enn hovedanlegget.
Vannet blir derfor ikke like klart som vi er vant til og noen kan komme til å kjenne lukt og smak på vannet.
Noen kan også oppleve at de får svak brun farge på vann i springen.
Vannet fra reserveanlegget utgjør kun en mindre del av vannleveransen. Det aller meste av drikkevannet kommer fra det ordinære vannbehandlingsanlegget.
Arbeidene vil starte fredag 5.april og vil pågå i omtrent 2 uker.

Det er ikke farlig å drikke vannet eller bruke det i matlaging.

​​​Utsett lys klesvask til vannet er klart igjen. Hvis du er uheldig og får brunfarge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Tørker klærne, kan de misfarges.

Informasjon fra Oslo kommune finner dere på linkene her:

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/varsler-vann-og-avlop/mulig-svak-farge-lukt-og-smak-pa-vannet-i-oslo.

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/drikkevannskvalitet/#gref.