976 89 227 styret@skanbo.no

Garasje øvre Plan er ferdig og klar for bruk, innkjøring fredag fra Kl: 13:00.
Garasje vil være åpen for gjennomkjøring i uke 8, 9 og 10. Men det er restriksjoner på ut/innkjøring i tidsrommet mellom kl: 09.00 og 16.00 alle hverdager. Fri ut/innkjøring lørdag og søndager.
Årsak til dette er pågående arbeider i del 2, som er fra nr. 17 og ned til 15.

De som står parkert på Øvre Plan i del 2 (som går fra 17-15), må flytte sine biler ut innen mandag morgen Kl: 08:00. P-plasser må også ryddes for dekk, takbokser etc.

De som har sine MC parkert på plass 2047 i øvre plan må flytte disse til oppmerkede MC plasser på øvre plan, eller på sine biloppstillingsplasser. På nedre plan er det 2 MC plasser (ved oppgang 21), og disse er ikke tilgjengelig før tirsdag 23.02.21 Kl: 15:00

Det vil under pigge/fresearbeider bli restriksjoner på parkering inne i garasjen på øvre plan.
Dette fordi at når dekke i kjørebanen er ferdig frest, vil ikke entreprenøren tillate kjøring før nytt dekke er på plass, og slik unngå at smeltevann/salter renner ned i betong og armering. Entreprenøren vil jobbe slik at «nedetiden» i garasjen øvre plan blir så kort som mulig.
Nærmere info vil komme ut om dette. Dette gjelder for øvre plan.

Nedre plan er ikke ferdig før tirsdag 23.02.2021. Klar for innkjøring fra Kl: 15:00. tirsdag ettermiddag.
Garasje vil være åpen for fri gjennomkjøring i uke 8 og 9. Ikke restriksjoner på ut/innkjøring i denne perioden, på nedre plan. Fra uke 10 vil det bli endringer, men dette kommer vi tilbake til.

De som står parkert på nedre plan i del 2 (som går fra 17-15), må flytte sine biler ut innen onsdag morgen (24.02.2021) Kl: 08:00. P-plasser må også ryddes for dekk, takbokser etc.

Styret er klar over utfordringer med ut/innkjøring slik som beskrevet, men det finnes dessverre ikke andre gode alternativer. Vi er avhengig av et godt samarbeide med beboere for en god gjennomføring av dette prosjektet. Det vil være en periode hvor garasjen vil bli stengt for gjennomkjøring på både øvre og nedre plan, da i forbindelse med fresing av dekke på øvre plan.
Styret vil informere så fort vi får nye meldinger fra entreprenøren. Nye p-kort for de som nå skal ut av garasjen, er på vei ut i deres postkasse. Har dere ikke fått dette før dere skal kjøre ut, så bare kjør ut. P-kort vil komme.

Legger ved en oversikt over de plasser som skal flytte ut fra øvre og nedre plan.