976 89 227 styret@skanbo.no

 Arkiv for infoskriv

Informasjon om bruk av el-sparkesykkel

Statens Vegvesens regler for å bruke el- sparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy • Aldersgrensen for å kjøre el sparkesykkel er 12 år. • Krav om hjelm • Barn under 15 år er påbudt å bruke hjelm. • På el sparkesykler er det ikke tillatt med passasjer. På gang- og...

les mer

Info – juni 2024

GENERALFORSAMLING Årets generalforsamling ble avholdt på Bakås skole den 6. mai 2024. Til stede var 60 registrerte andelseiere og 3 ved fullmakt, 63 stk til sammen. Årsrapporten og årsregnskapet fra styret ble godkjent, og det samme ble budsjettet. Alle foreslåtte...

les mer

Info 2 – april 2024

MISFARVET VANN Flere har oppdaget at vannet vårt kan ha en svakt gulbrun farve. Oslo kommune - Vann og avløpsetaten har informert om dette på sine hjemmesider Mulig svak farge, lukt og smak på vannet i Oslo På grunn av vedlikeholdsarbeider ved Oset...

les mer

Info – april 2024

GENERALFORSAMLINGEN Mandag 6. mai 2023 i Bakås skoles Aula; inngang fra Dragonstien. Innkallingen blir distribuert i slutten av april. Velkommen. DUGNAD & KOMPRIMATORBIL (se oppslag fra Laffen på oppslagstavlen) Årets dugnad er torsdag 25. april, fra kl. 17....

les mer

Info – desember 2023

RAKETTER PÅ NYTTÅRSAFTEN Våre husordensregler (punkt 13) sier at det ikke er tillatt å skyte opp raketter i borettslaget. Dette gjelder hele året, og i hele borettslaget. VENTILASJON I LEILIGHETEN Ventilasjonsspaltene i vinduene og avtrekkslukene i våtrommene og på...

les mer

Info – november 2023

TENNING JULEGRAN Søndag 3. desember 2023 kl. 17 tennes julegranen ved ballplassen mellom nr. 22 og 24. Det blir servering av drikke, og noe å spise, og styret har avtale med musikere som kommer og spiller til julegrantenningen. På oppslagstavlene blir det satt opp...

les mer

Info – oktober 2023

GARASJEN OG P-PLASSENE I GARASJEN I mai ble p-plassene rengjort etter vintermånedene. «Rundt omkring» på mange p-plasser lå det dekk, barnesykler, verktøy, jekker, og diverse tilbehør. Dette forsinket renholdet og fordyret arbeidet. Styret henstilte og ba om å få...

les mer

Info – sommeren 2023

GARASJEN OG P-PLASSENE I GARASJEN. I mai ble p-plassene rengjort etter vintermånedene. «Rundt omkring» på gulvene på mange p-plasser lå det dekk, barnesykler, verktøy, jekker, og diverse tilbehør. Dette forsinket renholdet og fordyret utgiften. Forutsetning for å ha...

les mer

Info – april 2023

GENERALFORSAMLING Torsdag 4. mai 2023 i Bakås’ skoles Aula, inngang fra Dragonstien. Innkallingen blir distribuert i slutten av april. Velkommen. DUGNAD Årets dugnad er torsdag 27. april, fra kl. 17. Vaktmester kjøper inn blomsterjord og bark, og utplasserer...

les mer

Info – februar 2023

GENERALFORSAMLINGEN Avholdes torsdag 4. mai 2023 i Bakås’ skoles Aula. Inngang fra Dragonstien. Frist for innsendelse av forslag til generalforsamlingen er fredag 24. februar. Se Info januar 2023, for mere informasjon. TELIA Styret hadde mandag 6. februar møte med...

les mer

ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2023

Til andelseierne i Skansen borettslag ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2023 Våre vedtekter pkt. 9-2 (1) sier: Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni, og tilsvarende fra pkt. 9-3 (1): Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle...

les mer

Info – januar 2023

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år. TRIMROMMET OG SYKKEL-/SMØREBODEN Fornyelse av avtalen for 2023 skjer i styrerommet onsdag 1.februar og torsdag 2.februar mellom kl. 18-19. Årsbeløpet for 2023 er uendret kr 250 for hvert av rommene. GENERALFORSAMLINGEN 2023...

les mer

Info – desember 2022

VENTILASJON I LEILIGHETEN Ventilasjonsspaltene i vinduene og avtrekkslukene i våtrommene og på kjøkkenet, skal være åpne hele året. Vårt ventilasjonssystem har avtrekksvifter. Stengte luftspalter og/eller avtrekksluker, skaper ustabilitet og undertrykk i andre...

les mer

Info – november 2022

HUSLEIEØKNING Fra 1. januar 2023 øker felleskostnadene med 3%, og prisen på kabel-tv-bredbånd blir regulert. Bakgrunnen for økningen av fellesutgiftene er: 1) Renten på våre felleslån forventes å ligge på i gjennomsnitt 5% p.a. i 2023, som er mer en dobling fra...

les mer

Info – september 2022

SKANSEN BORETTSLAG 40 ÅR Arrangementet lørdag 3.september 2022 var vellykket. Rundt 120 personer var innom grillplassen hvor det var grilling av pølser, saft, ansiktsmaling, ballongfigurer, kaffe, badminton, dødball og ringspill. Arrangementskomitéen hadde fått...

les mer

Info – sommeren 2022

SAMMENSLÅING AV LÅN, HUSLEIEN INNTIL VIDERE UENDRET Styret fikk rett etter pinse innvilget sammenslåing av våre tre lån i OBOS-banken. Det nye lånet er på kr 121.053.982; rentesats ved sammenslåingen: 1,9% p.a.; løpetid: 29 år og 6 måneder. De månedlige avdragene blir...

les mer

Info – Mai 2022

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 Årets generalforsamling ble holdt i Ellingsrud kirke tirsdag 2. mai fra kl. 18.30. Til stede var 27 andelseiere og en andelseier var representert med fullmakt. Årsrapporten og årsregnskapet fra styret ble godkjent, og det samme ble...

les mer

Info – Mars 2022

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 Det kom ingen beboerforslag til generalforsamlingen. Årets generalforsamling blir holdt i Ellingsrud kirke tirsdag 2. mai kl. 18.30. Innkallingen deles ut rett over påske, og i tillegg sendes innkalling med e-post og vedlegg....

les mer

ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2022

Til andelseierne i Skansen borettslag ORDINÆR GENENERALFORSAMLING 2022 Våre vedtekter pkt. 9-2 (1) sier: Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni, og tilsvarende fra pkt. 9-3 (1): Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle...

les mer

Info – januar 2022

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år. TRIMROMMET OG SYKKEL-/SMØREBODEN. Fornyelse av avtalen for 2022 skjer i styrerommet tirsdag 18. og onsdag 19. januar mellom kl. 18-19. Årsbeløpet for 2022 er uendret, kr 250. Apparatene er kontrollert og reparert....

les mer

Info – desember 2021

PARKERING OG KJØRING I BOLIGOMRÅDET Parkeringskontroll etter husordensreglenes pkt. 16 er gjenopptatt. For de aller fleste leilighetene er det anvist én parkingsplass, - og denne er i den rehabiliterte garasjen, og for fem leiligheter er det anviste plasser på...

les mer

Info garasjerehabilitering 2.12.2021

GARASJE PÅ ØVRE PLAN Garasjen på øvre plan åpner for parkering i morgen, fredag 3.12.21. Innkjøring fra Kl. 17.00. Det vil da bli slutt på all uteparkering i borettslaget, og våre retningslinjer for parkering i Skansen Borettslag er da gjeldende igjen....

les mer

Info rundt ladeløsning i garasjen – Ohmia Charging

Ohmia Charging - ny ladeløsning i garasjen Link til Informasjon rundt ny ladeløsning i garasjen Ohmia Charging - informasjon til beboere som hadde ladeløsning på sin garasjeplass før rehabiliteringen Link til Informasjon til beboere med ladere på sin garasjeplass før...

les mer

Info rehabilitering garasjer 11.11.2021

Garasje på Nedre plan Garasjen på nedre plan åpner for parkering i dag torsdag 11.11.2021, fra kl. 16.30. Fint om de som parkerer i del 3, under Skansen Terrasse 11 til 13, parkerer litt ut fra veggen bak bilen. Dette fordi det skal kjernebores og etableres sluk, og...

les mer

Info – november 2021

GARASJEREHABILITERINGEN Se siste informasjon fra styret. Styret benytter anledningen til å minne om våre husordensregler om «BILKJØRING INNEN BORETTSLAGETS OMRÅDE» Kun nødvendig kjøring med motorkjøretøy er tillatt på borettslagets veier og da bare med laveste mulig...

les mer

Info garasjerehabilitering 5.11.2021

Det ble i byggemøte 3. november varslet om forsinkelser på øvre plan. Årsak til dette er flere ting, blant annet at vi må bytte leverandør av betong, for å få den kvaliteten som dekke på del 3 i øvre plan trenger, samt porøs/dårlig betongkvalitet på det som ligger der...

les mer

Info oktober 2021

KOMPRIMATORBIL Komprimatorbilen er bestilt til tirsdag 2. november kl. 17 og utover. Den begynner i nr. 18, kjører deretter til de øvrige punktblokkene og til sist terrasseblokkene. Egen informasjon fra vaktmesteren kommer. GARASJEREHABILITERINGEN Fredag 8. oktober...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 20.9.2021

Det ble i siste byggemøte 15.9.21, varslet ytterligere forsinkelse på fremdriften. Ferdigstillelse av garasjerehabiliteringen er nå satt til 26. november, og det gjelder for både øvre og nedre plan. Årsak til dette er betydelige skader i enkelte båser, hvor det har...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 19.8.2021

Det vil lørdag 21.8.2021 foregå arbeider i garasjen. Det arbeidet som skal utføres er utkjøring av det som til nå er pigget opp. Dette skal ut av garasje, og i container for bortkjøring. Arbeider lørdag vil foregå mellom Kl: 09.00 og 15.00. NB! Ingen støyende arbeide...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 12.8.2021

Garasjene: Mandag 16. august på øvre plan, må alle biler ut fra garasjeparkeringen. Da starter betongpiggingen del 3 på øvre plan. De som står parkert på øvre plan må flytte sine biler før kl. 08.00 mandag, eller i løpet av søndag 15. august 2021. Fra mandag 16....

les mer

Info Rehabilitering garasjer 03.08.2021

Skansen Borettslag info. Rehabilitering garasjer! 03.08.2021 Da er sommerferien over for de fleste av oss, og Viking Entreprenør AS starter opp sine arbeider på del 3 av garasje rehabiliteringen. Mandag 9. august på nedre plan, starter arbeidet med å sette opp...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 16.6.2021

Torsdag 17. juni Kl: 15.00 åpnes øvre plan for parkering. Vi ber da alle som frem til nå har sine biler/MC stående ute, om å flytte de tilbake til sine plasser i garasjen. Det vil da ikke lenger være tillatt med parkering inne i borettslaget, eller på ballplassen bak...

les mer

Info Rehabilitering garasjer

Nedre plan del 2 av rehabiliteringen er ferdig fredag 4. juni. Fra kl: 15.00 denne fredagen kan alle som frem til nå har hatt uteparkering, benytte sine opprinnelige p-plasser i garasje. Vi ber da alle som har p-plass i nedre plan flytte sine biler tilbake på sine...

les mer

1 års befaring etter rehabilitering

Det ble 25.05.2021 gjennomført 1 års befaring med OBOS Prosjekt og Viking Entreprenør AS. Totalt har det kommet inn 32 tilbakemeldinger til styret om feil/mangler, og det ble denne dagen gått en befaring på totalt 11 leiligheter. Det er ikke meldt inn store...

les mer

GJENÅPNING AV TRIMROMMET

Oslo kommune har etter pressekonferansen i forrige uke publisert nye smittevernregler. Fra onsdag 26. mai gjenåpnes trimrommet for de beboere som har inngått avtale med borettslagets styre. Mellom kl. 17 og 18, onsdag 26. og torsdag 27. mai, er styret til stede i...

les mer

Protokoll fra årsmøtet 2021 Skansen borettslag

Protokollen fra årsmøtet finner du her: Link til Protokoll årsmøtet 2021 - Skansen borettslag Vi har også tatt ut kommentarene fra årsmøtet, og de kan du se her: Link til Kommentarer fra årsmøtet 2021

les mer

Info mai/juni 2021

GJENNOMGANG AV SKOGEN I BORETTSLAGET Styret får en del henvendelser fra enkelte beboere som ønsker om å felle trær som skygger for sol, og utsikt. Styret har derfor bestemt seg for å be en Arborist ta en gjennomgang av hele skogområdet til borettslaget for å utarbeide...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 5.5.2021

Nedre plan vil fra mandag 10. mai være stengt for all ut/innkjøring fra/til den indre del under 23-19. Da starter Viking Entreprenør AS arbeidet med å fjerne gammel asfalt, og justering/utbedring av underlaget før ny asfalt og merking kommer på plass. Biler som står...

les mer

Dugnad 2021

Det vil være dugnad i Skansen Borettslag tirsdag 27. april, og vi starter fra kl: 16.00. Det vil bli plassert utstyr som raker, spader etc. ved flaggstang og der vi har juletre. Det vil si i området rundt ballplassen. NB de som ønsker jord/bark eller gjødsel tilkjørt,...

les mer

Terrasseblokker – vedlikehold av terrassefliser

Rengjøring av terrasseflisene Normal vasking etter behov med PH-nøytralt vaskemiddel. Eks: Surfapore Savon «Daglig Rent», Alfix Gulvpleje eller Alfix Marmor- & Keramikkvask. Unngå bruk av vaskemiddel som inneholder fettstoffer. (f.eks. grønnsåpe). Vaskemiddelet må...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 13.4.2021

På grunn av større skadeomfang en først beregnet i garasje del 2, mellom 17 og 19, er arbeidene forsinket. Vi informerte ved oppstart at arbeidene skulle være ferdige 23. april. Det skjer dessverre ikke. Under piggearbeider som har blitt gjort frem til nå, er det...

les mer

Info – april 2021

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 Årets generalforsamling blir digital, og utsendelse av innkallingen vil bli både med vanlig trykt hefte og elektronisk melding med vedlegg. Det trykte heftet kommer i månedsskiftet april/mai. VIBBO Styret anbefaler beboere som ikke har...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 25.3.2021

I infoskrivet som ble sendt ut tirsdag ettermiddag 23. mars, informerte vi om pågående arbeider i garasjen i påskeuken mandag 29.3. til onsdag 31.3.21, og at arbeidet som skal gjøres denne uken er følgende: Sveising og montering av armeringsjern, samt montering av...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 23.3.2021

Vi er kommet godt i gang i garasjerehabilitering del 2 som går mellom 17 og 15. Fresing av selve dekket er ferdig, og arbeidet med oppigging av skader som er funnet, er i gang. Nå arbeides det på øvre plan med å avdekke skader og omfang. Så langt er det til dels store...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 17.3.21

Øvre plan. Vi har fått tilbakemeldinger fra entreprenøren at det fortsatt er noen som prøver å kjøre ut/inn fra/til den innerste delen på øvre plan som ligger under 23-19. Viser til info skriv av 9. mars 2021 hvor vi informerte om at garasje øvre plan i den delen som...

les mer

Info Rehabilitering garasjer 9.3.2021

Vi er kommet godt i gang i garasjerehabilitering del 2 som går mellom 17 og 15. Det er funnet noe skader som er til dels alvorlige, men litt tidlig å si noe om så langt. Dette vil vi vite mere om når fresing av dekke er avsluttet. ØVRE PLAN Mandag 15. mars starter vi...

les mer

Info – mars 2021

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 Styret mottok ingen forslag fra beboere. Styret arbeider med årsmeldingen og regnskapet for 2020, og forslag til budsjett 2021. Valgkomitéen har sendt sitt forslag til forretningsfører. Det aller meste tyder på at også årets...

les mer

Rehabilitering garasjer 22.2.2021

Vi har nå kommet så langt at vi har oppstart av del 2 av rehabiliteringsprosjektet i garasjeanlegget. Oppstart vil være fra i dag, mandag 22.02.2021. Foreløpig ferdigdato for del 2 er ca. 1. mai 2021. Det som skal gjøres er følgende. Utbedring/reparasjon av armering...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 19.02.2021

Garasje øvre Plan er ferdig og klar for bruk, innkjøring fredag fra Kl: 13:00. Garasje vil være åpen for gjennomkjøring i uke 8, 9 og 10. Men det er restriksjoner på ut/innkjøring i tidsrommet mellom kl: 09.00 og 16.00 alle hverdager. Fri ut/innkjøring lørdag og...

les mer

Garasje rehabilitering – Del 2

Vi ber alle som står parkert i mellomdelen, også kalt Rehb. Del 2 om å rydde sine p-plasser. Ting som henger på vegg, som dekk og annet utstyr, må fjernes. Da helst i løpet av helgen som kommer. Vi forbereder å ta i bruk den delen som nå er rehabilitert. P-kort for de...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 14.02.2021

Vi nærmer oss nå slutten på garasjerehabiliteringen del 1. Gjenstående arbeider er litt flekking/maling samt å legge asfalt i nedre plan. Øvre plan er stort sett ferdig, men det gjenstår litt oppmerking. Rehabiliteringen frem til nå har vært utfordrende for beboere...

les mer

Info – februar 2021

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021. Årets generalforsamling blir holdt tirsdag 11. mai 2021. Mest sannsynlig blir dette møtet arrangert som en digital generalforsamling, slik som forrige år. Forslag til generalforsamlingen fra andelseiere må være styret i hende senest...

les mer

Kjerneboring i garasjen lørdag 30.1.2021

Viking Entreprenør AS vil i morgen lørdag 30.1.2021 mellom Kl:09:00 og 15:00 utføre kjerneboring for sluk i garasje, øvre plan. Selve kjerneboring vil ikke generere støy, men de fester jiggen med 1 stk. bolt pr. hull. Dette vil medføre støy fra boring, i korte...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 26.01.2021

Etter siste bygge møte 21.01.2021 fikk vi en oppdatering på fremdriften i del 1 av rehabiliteringen i garasjen. 28.01.21 – 01.02.21 Utbedringer i tak nedre plan. Noe pigging/rensing før støpning. 01.02.21 – 02.02.21 Etablere sluk mellom øvre og nedre plan. 03.02.21 –...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 18.01.2021

Det har i dag mandag 18.1.21 vært avholdt byggemøte med Viking og OBOS Prosjekt, og siden siste info 4.1.21, er nå det katodiske anlegget i del 1 ferdig montert og festet til dekke. Førstkommende onsdag 20.1.21, starter arbeidet med legging av toppdekket i garasjens...

les mer

Bakås skole – naboinfo Januar 2021

Naboinformasjon Nr. 2, Januar 2021 Orientering om byggeprosjektet for Bakås skole Hei igjen og Godt Nyttår! Som mange av dere har fått med dere, så har prosjektet med bygging av ny Bakås skole kommet et godt stykke på vei siden vi startet opp i sommer. Vi i Seby har...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 4.1.2021

Godt Nytt år! Det har gjennom julen foregått arbeider i garasjen, da flere av arbeiderne valgte å tilbringe sin juleferie i Norge. Resultatet av dette viser seg ganske så bra. Malearbeider er så å si ferdig. Trappetårn mellom øvre og nedre plan er rengjort, og klart...

les mer

Smørebu og sykkelverksted

Vi har ryddet i den gamle vaktmesterboden, og den er nå klargjort til bruk som smørebu for ski og miniverksted for sykkelvedlikehold. Du må selv sørge for verktøy og utstyr som du trenger, men du vil i rommet finne sykkelstativ og smørestativ for ski. Tilgang til...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 14.12.20

Det nærmer seg jul, og juleferien står for døren for Viking Entreprenør AS, men før de går ut i ferie er det noe gjenstående arbeider som skal gjøres. Det vil frem til 18.12.20 bli jobbet med armering på øvre og nedre plan. Samt forberedende arbeider i forbindelse med...

les mer

Info – desember 2020

TRIMROMMET Inntil videre er trimrommet stengt.Rommet blir åpnet så snart myndighetene letter på restriksjonene for bruk av treningslokaler. REHABILITERINGEN AV GARASJENE Se de løpende oppslagene fra styret. MIDLERTIDIGE PARKERINGSPLASSER De midlertidig etablerte...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 3.12.20

Det ble 3.12.20 gjennomført et informasjonsmøte/beboermøte i garasjen. Det var totalt 15 beboere tilstede, samt 4 representanter fra styret, og 4 representanter fra prosjektet. Karsten Olsen fra Viking Entreprenør AS, Gro Tangen Solberg og Albian Tairi fra Ing. Jan...

les mer

Ekstrainfo november – sprengningsarbeid Bakås skole

Skansen borettslag har i dag mottatt varsel fra Entreprenør SEBY, om at det vil bli noe sprengningsarbeid de nærmeste dagene. Det vil skytes små salver, og dette starter opp etter lunsj i dag, og fortsetter i morgen fredag og muligens noe også på lørdagen.

les mer

Info – november 2020

TENNING AV ÅRETS JULEGRAN Styret må dessverre avlyse den tradisjonelle sammenkomsten ved tenningen av julegranen søndag den 29. november. Treet kommer opp, og dette blir det hele i år. TRIMROMMET Inntil videre er trimrommet stengt. Rommet blir åpnet så snart...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 28.10.20

Rehabiliteringen i garasjen har nå pågått i drøye 2 uker. I denne perioden har det blitt avdekket en del feil/mangler på selve garasjedekket. Vi har til dels store og betydelige skader på armeringen i deler av dekket. Mye av denne armeringen er rustet bort etter...

les mer

Info – oktober 2020

MÅNEDENS HOVEDBUDSKAP TIL ALLE: Nå starter rehabiliteringen av garasjene. Veiene til boligene er smale og kun tilpasset den aller nødvendigste trafikk. Styrets henstilling er: REDUSER ALL SMÅKJØRING OG BEKVEMMELIGHETSTRANSPORT TIL OG FRA BLOKKENE! VIS HENSYN OG...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 6.10.2020

Vi starter arbeidene i garasjen mandag 12. oktober 2020, Kl: 07:00 Vi starter på øvre og nedre plan for p-plassene under nr. 23 – 19 (til kulvert / tunell), og alle må ha ryddet sine parkeringplasser før mandag kl 07:00. Det som ikke er ryddet vil bli fjernet og må...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene 21.09.20

Som tidligere nevnt blir oppstart av garasjerehabilitering, mandag 12. oktober 2020. Vi starter på øvre og nedre plan for p-plassene under nr. 23 – 19 (til kulvert / tunell). Alle som har lagret dekk, takbokser etc. på sine plasser, må fjerne dette innen 11. oktober...

les mer

Info om rehabilitering av garasjene

Oppstart er etter siste byggemøte avtalt til uke 42, mandag 12. oktober 2020. Viking Entreprenør AS har beregnet ca. 100 arbeidsdager på prosjektet. Sluttdato er estimert til slutten av mars 2021. Dette rehabiliteringsprosjektet har et budsjett på noe over kr 5...

les mer

Info – august 2020

EL-BIL På det siste styremøtet ble spørreundersøkelsen «Ladebehov for El-biler» lagt frem. Det kom 93 svar, som tilsvarer 36,8% av andelsleilighetene. Hovedtrekkene er: - 25 planlegger anskaffelse av el-bil de neste 1-5 år, mens 67 har «ingen planer» eller «vet ikke»;...

les mer

Garasjeport nedre plan

Torsdag 6. august vil vi få ny garasjeport montert i nedre plan. Garasje vil være stengt for inn/utkjøring denne dagen mellom kl: 08.00 og 16.00. Det er anledning til å parkere på gjesteparkeringen denne dagen, ved behov. Hilsen Styret

les mer

Info. Rehabilitering garasjer

Mandag 20. juli vil det bli åpnet for parkering på ballplassen ut mot Gamle Strømsveien (bakside av 29-31). Dette gjelder kun mandag 20.07.2020. Årsak er kontroll av dekke på enkelte P-plasser i garasjen. De enkelte eiere av P-plasser har blitt informert i egen...

les mer

Info – sommeren 2020

GENERALFORSAMLINGEN 2020. Formen for årets generalforsamling var uvant for alle. Fra våre beboere kom det flere reaksjoner og kommentarer, og det mest særpregete i år var at «benkeforslag» og alternativer til vedtak ikke kunne stilles. Fra andre borettslag har...

les mer

Ekstra styre-info for mai 2020

På et ekstraordinært styremøte mandag 18. mai besluttet styret å trekke sak nr. 7 (El-billading) fra sakene for generalforsamlingen 2020. Kortversjonen av styrebeslutningen: Ved registreringen av den digitale versjonen av generalforsamlingen ble det en...

les mer

Info – mai 2020

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG 12. MAI 2020 Årets generalforsamling åpner tirsdag 12. mai. Heftet med alle saker knyttet til innkalling, regnskap, årsmelding, valg og forslag, ble lagt i postkassen til hver enkelt mandag 4. / tirsdag 5. mai. Generalforsamlingen er i...

les mer

Info – april 2020

OMBYGGING AV VASKERIENE I SKANSEN TERREASSE 19 OG 20 Ombyggingen starter rett over påske. De som står øverst på interessentlisten blir kontaktet. KOMPRIMATORBIL, VÅRDUGNAD, INNSAMLING AV EL-UTSTYR/SPESIALAVFALL Komprimatorbilen kommer torsdag 23. april. Dugnaden blir...

les mer

Informasjon rehabilitering 26.03.2020

Koronaviruset har nå skapt noen utfordringer for Viking Entreprenør AS. De har nå 4 av sine medarbeidere som er på byggeplass, i karantene. Det er ikke påvist virussmitte hos disse personene, men det er utenlandske arbeidere som er satt i karantene grunnet opphold i...

les mer

Info – Skansen borettslag ifm koronavirus

Til beboere i Skansen borettslag. Fredag 13. mars offentliggjorde våre helsemyndigheter og regjeringen inngripende tiltak mot koronavirusets smittemuligheter. Målet med tiltaket er at færrest mulige skal bli rammet, at personer med nedsatt immunitet skal beskyttes, og...

les mer

Informasjon rehabilitering 13.03.2020

Skansen Terrasse 31 til 25 er ferdig rehabilitert. Her gjenstår noe reklamasjonsarbeider, og som nevnt i info 12. februar skulle disse arbeidene være ferdig utbedret til 6. mars. Dette stemmer ikke helt, da det har vært en misforståelse mellom styret (undertegnende)...

les mer

Info – mars 2020

OMBYGGING AV VASKERIENE I SKANSEN TERRASSE 19 OG 20 Ombyggingen starter i løpet av få uker. Det vil bli bygget 7 nye boder og dessuten vil de tilhørende tørkerommene bli omdisponert til boder. Styret håper at også andre arealer kan gjøres om til boder, og styret vil...

les mer

Info – februar 2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 Skansen borettslag har ordinær generalforsamling tirsdag 12. mai 2020, kl. 18.30 i gymsalen på Bakås skole, Skansen terrasse 16, 1063 Oslo. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest...

les mer

Informasjon rehabilitering 12.02.2020

Skansen Terrasse 31 til 25 er ferdig og stillaser er demontert i sin helhet. Det er innrapportert til styre noe feil/mangler som går på fliser som vipper ved rekkverk og inn mot vegg. Samt noe skade på nedløpsrør og riper/hakk i fliser, og noe malingsflekker på...

les mer

Info – januar 2020

Styret ønsker alle beboere et godt nytt år. Styret har notert at feiringen av overgangen til det nye året, stort sett gikk stille og fredelig i vårt borettslag, men det var et unntak. Dette har styret tatt opp med de aktuelle beboerne, som har ryddet opp og beklaget....

les mer

Info desember 2019

UTLEIEBODER Styret har mottatt 11 henvendelser om å leie boder. Styret vil arbeide videre med å utarbeide tegninger for boder i de nedlagte vaskeriene i St. 19 og 20, og samtidig beregne et kostnadsoverslag for å bygge disse. Det er fortsatt mulig å søke om å leie en...

les mer

Info – november 2019

UTLEIEBODER Arealer i terrasseblokkene, som tidligere var kjølerom, ønsker styret gjøre om til fastmonterte utleieboder. Styret ønsker tilbakemelding om behov, og ber beboere som er interessert i å leie, ta kontakt med styret i løpet av november. Send en e-postmelding...

les mer

Info – oktober 2019

HÆRVERK Vaktmesteren har i det siste utbedret og reparert skadene, fra hærverk på bygningene den siste måned. Det er trist at en, eller noen, oppfører seg på denne måten i vårt borettslag. Det er fellesskapet som må betale for hærverket. Også vaktmesteren har vært...

les mer

Montering av ventiler i leilighetene
i Skansen Terrasse 31-25

I uke 44 (mandag 28.10.19) vil Viking Entreprenør AS starte arbeidet med å montere 2 stk. nye lufteventiler i leilighetene i nr. 31-25. Viking Entreprenør AS varsler 5 dager i forveien, før den aktuelle leiligheten skal tas. De trenger tilgang til leilighetene. De vil...

les mer

Terrassekasser – heisekran

DET HAR BLITT EN FEIL MED VARSLINGEN HOS DERE. DET BLE SAGT AT KRANEN KOMMER PÅ MANDAG. DEN ER PÅ PLASS I DAG, TORSDAG DEN 03.10.2019 OG I MORGEN, FREDAG DEN 04.10.2019 SLIK DET BLIR GJORT NÅ, VIL VI HEISE NED KASSER PÅ DE ALLEREDE TØMTE TERRASSENE I DAG. VI...

les mer

Informasjon rehabilitering 29.09.19

Da er vi godt i gang med rehabiliteringen og deler av arbeidene så langt har gått greit. Nedtaking av blomsterkasser gikk veldig bra. Oppsett av stillaser tok noe lenger tid en forventet, så oppstart fjerning av blomsterkasser i 19-23 vil starte mandag 7. oktober, og...

les mer