976 89 227 styret@skanbo.no

Det nærmer seg jul, og juleferien står for døren for Viking Entreprenør AS, men før de går ut i ferie er det noe gjenstående arbeider som skal gjøres.
Det vil frem til 18.12.20 bli jobbet med armering på øvre og nedre plan. Samt forberedende arbeider i forbindelse med støpning av dekke, der det har vært gjennomslag til underliggende plan. Støpearbeider blir gjort 16.12.20.

Det er gjort en liten endring i fremdriftsplanen, og det er at oppstart etter juleferien nå er satt til 11.01.2021. Årsak til tidligere oppstartsdato, er at noen av arbeiderne som skulle reise hjem i juleferien, blir i Norge grunnet den pågående pandemien. Det vil også være de starter noe arbeider 4.1.2021, og det er arbeidet med katodisk beskyttelse. Vi har blitt informert om at disse aktivitetene ikke vil være støyende arbeider.

Styret får stadig noen tilbakemeldinger om at enkelte kjører alt fort inne i borettslagets område, og vi ber dere senke fart, og ta hensyn til små og store gående/fotgjengere.

Styret takker for tålmodigheten dere beboere har vist i denne krevende perioden med pigging og fresing etc.

Styret ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.