976 89 227 styret@skanbo.no
Styret har kontor i Skansen terrasse 22. Styret kan nås på telefon 976 89 227

E-post styret@skanbo.no

Styrets kontortid er første mandagen i måneden fra kl. 18.00 – 19.00

Polletter selges også i kontortiden