976 89 227 styret@skanbo.no

Håkon Sørhus

Leder | Skansen Terrasse 13

Magdalena Johansson

Nestleder | Skansen Terrasse 27

Merete Persheim

Styremedlem|Skansen Terrasse 22

Marianne Rasmussen

Varamedlem|Skansen Terrasse 22

Kari Sætre

Styremedlem|Skansen Terrasse 20

Geir Hasse Hofsæth

Styremedlem|Skansen Terrasse 24

Kristine Kivle

Varamedlem|Skansen Terrasse 13

Frode Holter

Varamedlem|Skansen Terrasse 21

Mona Khan

Varamedlem|Skansen Terrasse 24

Styret har kontor i Skansen terrasse 22. Styret kan nås på telefon 976 89 227 Epost: styret@skanbo.no   Styrets kontortid er første mandagen i måneden fra kl. 18.00 – 19.00 Polletter selges også i kontortiden