976 89 227 styret@skanbo.no

Geir Hasse Hofsæth

Leder | Skansen Terrasse 24

Håkon Sørhus

Nestleder | Skansen Terrasse 13

Merete Persheim

Styremedlem|Skansen Terrasse 22

Magdalena johansson

Styremedlem|Skansen Terrasse 27

Kari Sætre

Styremedlem|Skansen Terrasse 20

Marianne Rasmussen

Varamedlem|Skansen Terrasse 22

Nina Andersen

Varamedlem|Skansen Terrasse 23

Frode Holter

Varamedlem|Skansen Terrasse 21

Mona Khan

Varamedlem|Skansen Terrasse 24

Styret har kontor i Skansen terrasse 22. Styret kan nås på telefon 976 89 227
Epost: styret@skanbo.no

 

Styrets kontortid er første mandagen i måneden fra kl. 18.00 – 19.00

Polletter selges også i kontortiden