976 89 227 styret@skanbo.no

UTLEIEBODER
Arealer i terrasseblokkene, som tidligere var kjølerom, ønsker styret gjøre om til fastmonterte utleieboder. Styret ønsker tilbakemelding om behov, og ber beboere som er interessert i å leie, ta kontakt med styret i løpet av november.

Send en e-postmelding til styret@skanbo.no
Leieprisen pr. måned er stipulert til rundt kr 175, men fastsettes når vi vet mer. Styret vil utarbeide en leieavtale, og det vil også bli undersøkt om mulighet for elektrisk strøm til boden for leierens regning.

PARKERINGSKORT TIL GJESTEPARKERINGEN
Våre P-kort har utløp ved nyttår. Nye kort er bestilt. Disse blir utlevert i styrerommet følgende dager mellom kl. 19-20: tirsdag 26. nov., onsdag 27. nov., torsdag 28. nov.,
tirsdag 3. des., onsdag 4. des. og torsdag 5. des.
Vårt styremedlem Håkon Sørhus tar imot gamle kort og utleverer nytt kort.

REHABILITERINGEN
Arbeidet er i rute, og hittil har ingen vesentlige og uforutsette komplikasjoner påvirket prosjektet. Styret befarte en ferdig prøvebalkong i slutten av oktober, og godkjente resultatet.
Det er opprettet egen epostadresse for spørsmål knyttet til rehabilitieren og denne epsotadressen følges opp daglig av dedikerte styremedlemmer. Beboere som har spørsmål knyttet til rehabiliteringen bes derfor sende e-post til: rehab@skanbo.no

HUSLEIEØKNING FRA 01.01.2020
I forbindelse med rehabiliteringen av terrasseblokkene har Styret vedtatt å øke felleskostnadene i to omganger. Første husleieøkning på 7,8 % skjer fra 1. januar 2020, andre økning skjer fra 1. mai 2020 når rehabiliteringen er ferdig, og borettslaget begynner å betale ned på rehabiliteringslånet.

EL-BIL LADING
Vi har to ladepunkter ute, beregnet for gjester, og disse er pr. i dag avgiftsfrie og delvis i ustand. Det er ikke mulig å reparere dette og siden avtalen med Oslo Kommune utgår nå i 2019, og så vil ladepunktene bli demontert.

Når det gjelder muligheter for ladepunkter i garasjen så arbeider Styret med dette. Styret satser på at dette kommer opp på generalforsamlingen til våren.

TREPLEIE
Vaktmesteren har nylig gjennomført vedlikehold av skogen rundt blokkene. Styret mottok i juni i fjor en rapport fra OBOS Prosjekt, som tok utgangspunkt i trærnes plassering, sikkerhet, rotsystem og «helse». Denne planen er fulgt, og i tillegg har det blitt kuttet tyngende greiner. Trærne i borettslaget er stort sett naturlig vegetasjon, og det er styrets målsetning at skogen vår skal forbli slik.