976 89 227 styret@skanbo.no

Da er vi godt i gang med rehabiliteringen og deler av arbeidene så langt har gått greit. Nedtaking av blomsterkasser gikk veldig bra.
Oppsett av stillaser tok noe lenger tid en forventet, så oppstart fjerning av blomsterkasser i 19-23 vil starte mandag 7. oktober, og det er da forventet at arbeider med montering av stillaser starter senere samme uke.

Det har dessverre vært noen utfordringer/problemer i forbindelse med oppstart/demontering av gamle dekker. Det har oppstått vannlekkasjer i noen leiligheter som ligger i 31-27. Et tett sluk på en terrasse forårsaket lekkasje, men til alt hell så var ikke skadeomfanget veldig stort.
Den 28. september revnet en presenning på toppen av stillaset, noe som medførte lekkasjer i totalt 4 leiligheter. Skadeomfanget i disse leilighetene er foreløpig ikke avklart, men det regnet ganske kraftig denne lørdagen, så det kan være betydelige skader.

Ellers ser det så langt ut til at fremdriften er god. Entreprenøren er klar til å starte støpe arbeider ved 31 og 29. De vil gjøre ferdig en terrasse for inspeksjon/godkjenning av Borettslaget, i løpet av uke 40/41.

Til beboere i Skansen Terrasse 19-23 vil vi minne om oppstart 7. oktober, og terrasser må tømmes før mandag 7.10.19 kl. 07:00.
Er det noen som har behov for bistand til rydding, eller trenger lagringsplass til utemøbler, så kan dere ta kontakt med vaktmester Olaf Ruud på telefon: 918 70 872.

Når det gjelder takrehabilitering 18-28 er disse arbeidene godt i gang.
I nr. 20 og 24 og 26 er det noen antenner som må demonteres før vi kommer videre. Det er da mobilantenner det her er snakk om.

Hilsen Styret